Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


CaoHoangAnh

Đăng ký: 02-12-2015
Offline Đăng nhập: 01-12-2016 - 20:22
-----

Chủ đề của tôi gửi

$\left\{\begin{matrix} x+\sqrt{x^2-7}...

26-08-2016 - 20:09

1

$\left\{\begin{matrix} (x+y)\sqrt{x^2+7}+y\sqrt{2y^2+1}=xy+2y^2 & \\2x\sqrt{x+y }+(x+y)\sqrt{2y^2+1}=3xy-x2 & \end{matrix}\right.$

 

2

$\left\{\begin{matrix} x+\sqrt{x^2-7}-\sqrt{y^2+24}=2 & \\4\sqrt{x^2-7}-\sqrt{y^2+24}=7y & \end{matrix}\right.$


Viết pt

27-04-2016 - 21:14

Viết pt

 


$Sin6a . Cot3a - Cos6a$

26-04-2016 - 20:13

Chứng minh rằng các biểu thức sau không phụ thuộc vào biến số

 

1) $Sin6a . Cot3a - Cos6a$

 

2) $(Tana-Tanb)Cot(a-b)-TanaTanb$

 


Cho a,b,c >0

22-04-2016 - 21:30

CM 


Tìm $MinA=\sum \frac{a}{b^2+c^2}$

22-04-2016 - 21:28

Cho $a,b,c$ là các số thực dương thỏa mãn $a^2+b^2+c^2=1$

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A=\frac{a}{b^2+c^2}+\frac{b}{a^2+c^2}+\frac{c}{a^2+b^2}$