Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


VTA

Đăng ký: 10-09-2006
Offline Đăng nhập: 18-12-2006 - 17:16
-----

Chủ đề của tôi gửi

đường tròn cắt nhau

19-10-2006 - 19:26

Trong mặt phẳng cho 2 đường tròn (O1) và (O2) cắt nhau ở A và B.Các tiếp tuyến tại A và B cắt nhau ở K.M nằm trên (O1) ( :notin A,B).AM cắt (O2) ở điểm thứ hai P, đường thẳng KM cắt (O1) ở điểm thứ hai C và đường thẳng AC cắt (O2) ở điểm thứ hai Q.CMR trung điểm PQ nằm trên đường thẳng MC

Không dễ

19-10-2006 - 19:09

Cho :notin ABC,đường cao AD.Gọi E, F là 2 điểm nằm trên 1 đường thẳng qua D sao cho :góc AEB= góc AFC=90 độ.Gọi M,N thứ tự là trung điểm của BC, EF.CMR góc ANM=90 độ

HELP

19-10-2006 - 19:00

Cho :notin ABC có góc A>góc B>góc C nội tiếp trong (O),ngoại tiếp (I).M là điểm chính giữa cung nhỏ BC.N là trung điểm BC.E đối xứng với I qua N.ME cắt (O) tại điểm thứ hai Q.CMR:BQ=AQ+CQ

Ơrêka

12-10-2006 - 16:05

Gọi G,I,r lần lượt là trọng tâm, tâm và bk đường tròn nội tiếp :huh: A1A2A3
Hi,Mi lần lượt là độ dài các đường cao và trung tuyến xuất phát từ đỉnh Ai của :unsure:
CMR Max{Mi/Hi} > GI/2r