Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nguyenquangtruonghktcute

Đăng ký: 10-12-2015
Offline Đăng nhập: 20-05-2017 - 15:37
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $\left\{\begin{matrix} U_{1}...

17-05-2017 - 18:03

$\Rightarrow u_{n}^{2}=u_{n}+(u_{n+1}-1)\Rightarrow u_{n}(u_{n}-1)=u_{n+1}-1=>\frac{1}{u_{n}(u_{n}-1)}=\frac{1}{u_{n+1}-1}\Rightarrow \frac{1}{u_{n}-1}-\frac{1}{u_{n}}=\frac{1}{u_{n+1}-1}\Rightarrow \frac{1}{u_{n}-1}-\frac{1}{u_{n+1}-1}=\frac{1}{u_{n}},\forall n\geqslant2$

Truy hồi:

$S_{n}=1+(\frac{1}{u_{2}-1}-\frac{1}{u_{n+1}-1})=\frac{3}{2}-\frac{1}{u_{n+1}-1}$

$\lim_{n\rightarrow +\propto }u_{n}=+\propto \Rightarrow \lim_{n\rightarrow +\propto }S_{n}=\frac{3}{2}$

chứng minh $\lim_{n\rightarrow +\propto }u_{n}=+\propto$ giùm mình đi bạn


Trong chủ đề: $\left\{\begin{matrix} 0<^{U_...

08-05-2017 - 05:15

ad BĐT cosi cho2  số dương ta đc

$u_{n+1}+(1-u_{n})\geq  2\sqrt{u_{n+(1-u_{n}})}>2.\frac{1}{2}=1$
$\Rightarrow u_{n+1}>u_{n}$
Vậy $(un)$ là dãy đơn điệu tăng. ngoài ra $(un)$ còn bị chặn bởi 1.Theo nguyên lí giới hạn thì tồn tại giới hạn hữu hạn
L=$\mathop {\lim }\limits_{x \to +\infty }un$
gt $\Rightarrow \mathop {\lim }\limits_{x \to +\infty }(u_{n+1}(1-u_{n})\geq  \frac{1}{4}$
$\Rightarrow L(1-L)\geq \frac{1}{4} \Rightarrow L=\frac{1}{2}$

Trong chủ đề: $\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\sqrt...

08-05-2017 - 05:09

Cơ sở chọn ra "số hạng vắng" là gì nhỉ?

Thêm 1 lượng để liên hợp ra $x^2$ thì phải


Trong chủ đề: $\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\sqrt...

07-05-2017 - 21:34

 một giải pháp khác không dùng Hospital 

18274889_1847515848907079_34658005879719


Trong chủ đề: Tìm nghiệm nguyên của phương trình $3^{x}+4^{x}=...

29-04-2017 - 17:56

https://diendantoanh.../171404-3x4x5x/