Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


phuong2001

Đăng ký: 12-01-2016
Offline Đăng nhập: 31-01-2018 - 21:59
**---

Chủ đề của tôi gửi

Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn $a+b+c+2=abc$. Chứng minh rằng:...

27-08-2016 - 21:10

Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn $a+b+c+2=abc$. Chứng minh rằng:

$1/\sqrt{1+a} + 1/\sqrt{1+b} +1/\sqrt{1+c} \leq \sqrt{3}$.

 


Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn $a+b+c+2=abc$. Chứng minh rằng:...

27-08-2016 - 21:09

Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn $a+b+c+2=abc$. Chứng minh rằng:

$1/\sqrt{1+a} + 1/\sqrt{1+b} +1/\sqrt{1+c} \leq \sqrt{3}$.

 


1.Cho $a,b,c$ là các số thực dương thỏa mãn ab+bc+ca$\leq$ 3ab...

25-08-2016 - 20:41

1.Cho $a,b,c$ là các số thực dương thỏa mãn ab+bc+ca$\leq$ 3abc. Chứng minh rằng:

                   $a+b+c\leq a^3+b^3+c^3$

2.Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c+2=abc.Chứng minh rằng:

                   $1/\sqrt{1+a} + 1/\sqrt{1+b} + 1/\sqrt{1+c} \leq \sqrt{3}$.

Thanks.


1.Cho $a,b,c$ là các số thực dương thỏa mãn ab+bc+ca$\leq$ 3ab...

25-08-2016 - 20:40

1.Cho $a,b,c$ là các số thực dương thỏa mãn ab+bc+ca$\leq$ 3abc. Chứng minh rằng:

                   $a+b+c\leq a^3+b^3+c^3$

2.Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c+2=abc.Chứng minh rằng:

                   $1/\sqrt{1+a} + 1/\sqrt{1+b} + 1/\sqrt{1+c} \leq \sqrt{3}$.

Thanks.


Xác định số hạng không phụ thuộc x trong khai triển của: $(1+x+x^3+1/x^2)^...

25-08-2016 - 14:27

Xác định số hạng không phụ thuộc x trong khai triển của:

   $(1+x+x^3+1/x^2)^{20}$.

Thanks.