Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


KaveZS

Đăng ký: 18-01-2016
Offline Đăng nhập: Riêng tư
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức.... đường tròn. Tính bán kính...

10-05-2017 - 10:38

Cách này thiên về biến đổi

$w=(3+4i)z+3i$

 

$\frac{w-3i}{3+4i}=z$

 

$\frac{|w-3i|}{|3+4i|}=|z|$

 

$|w-3i|=|z||3+4i|$

 

$|w-3i|=5$

và cũng suy ra $r=5$


Trong chủ đề: Đồ thị hàm số $y=ax^{4}+bx^{2}+c$ có đúng 1...

04-05-2017 - 13:21

Phải sửa đề bài như sau sẽ chặt chẽ hơn:

 

Đồ thị hàm số $y=ax^{4}+bx^{2}+c$ ,$a \in R$ có các hệ số $a,b,c$

sao cho đồ thị có đúng $1$ điểm cực đại và có thể có hoặc không có điểm cực tiểu

 

mình chia trường hợp và thu gọn lại, nếu không nhầm thì mệnh đề đúng phải là

 

$a \in R,b<0$ hoặc $a<0,b=0$


Trong chủ đề: $11z^{10}+10iz^{9}+10iz-11=0$ → $|z|=1...

19-04-2017 - 22:09

 Đến đây bạn xét 3 trường hợp...

 

Mình thấy chưa suy ra được gì, bạn có thể giải thích rõ ràng hơn?


Trong chủ đề: $y=ax^{4}+bx^{2}+c$ ; 3 cực trị ABC ; O là...

19-04-2017 - 17:42

 

 

 

Tung độ của 2 điểm B,C phải là  $\frac{-b^{2}}{4a}+c$. Từ đây suy ra mối liên hệ  $6c=\frac{b^{2}}{a}$


Trong chủ đề: Hình hộp ABCD A'B'C'D' biết toạ độ A C B' D' . D?

31-03-2017 - 22:16

 

Gọi M, N lần lượt là trung điểm AC, B'D'
gọi P là trung điểm MN
ta có P là tâm của hình hộp
có $M =(2, -1, 1), N =(1, 1, 4), P =(\frac32, 0, \frac52)$
$\overrightarrow{PD'} =(-\frac32, 3, \frac52) =-\overrightarrow{PD} =(\frac32 -x, -y, \frac52 -z)$
$\Rightarrow x =3, y =-3, z =0$
$\Rightarrow x +2y -3z =-3$