Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


KaveZS

Đăng ký: 18-01-2016
Offline Đăng nhập: Riêng tư
-----

#675845 Translate this sentence into english : 'Đường tròn nội tiếp tam giác'

Gửi bởi KaveZS trong 31-03-2017 - 21:31

Cho mình hỏi tiếng việt với tiếng anh có giống nhau ở cấu trúc câu A nội tiếp (hoặc ngoại tiếp) B không?

 

và cách viết sang tiếng anh ở 2 câu sau:

'Đường tròn nội tiếp tam giác'
'Mặt cầu nội tiếp hình chóp tam giác'
#673567 $\left(\int h(x)dx\right)'=\int h'(x)dx$ ?

Gửi bởi KaveZS trong 06-03-2017 - 15:43

Cho h(x) liên tục và xác định trên (a;b). Xét tính đúng sai các mệnh đề sau

 

(1) $\left(\int h(x)dx\right)'=\int h'(x)dx$

(2) Nếu h(x) đồng biến trên (a;b) thì h(x) cũng đồng biến trên từng khoảng (a;c) và (c;b) với c ∈(a;b)
#668156 Cho biết $A,d_{1},d_{2}$. Tìm d qua A vuông...

Gửi bởi KaveZS trong 13-01-2017 - 17:16

Cho điểm A(2;1;1) và hai đường thẳng

$d_{1}:\begin{cases} x=3+t \\ y=1 \\ z=2-t \end{cases}$     $d_{2}:\begin{cases} x=3+2t' \\ y=3+t' \\ z=0 \end{cases}$

 

Tìm phương trình đường thẳng d đi qua A, vuông góc $d_{1}$ và cắt $d_{2}$
#665832 Tứ diện SABC, các góc ở S : 60° 90° 120° Tính V

Gửi bởi KaveZS trong 25-12-2016 - 20:18

Tứ diện SABC có SA = a , SB = b , SC = c.
Góc ASB = 60, BSC = 90 và CSA = 120 độ. Tính thể tích khối tứ diện đó

A. $\frac{abc\sqrt{2}}{12}$
B. $\frac{abc\sqrt{2}}{4}$
C. $\frac{abc\sqrt{3}}{12}$
D. $\frac{abc\sqrt{3}}{6}$
#612158 Giải phương trình $x^{4}\sqrt{x+3}=2x^{4...

Gửi bởi KaveZS trong 01-02-2016 - 14:36

Bài 1.

PT <=> $x^4(\sqrt{x+3}-2) = 2015 - 2015x$

<=> $\frac{x^4(\sqrt{x+3}-2)(\sqrt{x+3}+2)}{\sqrt{x+3}+2}$ = $2015(1-x)$

<=> $2015(x-1) + \frac{x^4(x-1)}{\sqrt{x+3}+2} = 0$

<=> $(x - 1) = 0$  hoặc  $2015 + \frac{x^4}{\sqrt{x+3}+2}$ = 0

Vậy S = {1}
#609740 So sánh A = $\frac{2006^{2007}+1}{2007^{2008}+1}$ và B =...

Gửi bởi KaveZS trong 18-01-2016 - 22:36

So sánh A = $\frac{2006^{2007}+1}{2007^{2008}+1}$ và B = $\frac{2007^{2008 }+1}{2008^{2009}+1}$