Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Tran Hai Dang

Đăng ký: 26-01-2016
Offline Đăng nhập: 16-02-2017 - 20:42
*----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm GTNN x^{2}+2y^{2}+2z^{2}

13-02-2017 - 11:53

Cho xy+yz+zx=-1. Tìm GTNN của x^{2}+2y^{2}+2z^{2}


Tìm GTNN của $P=a^{2}+b^{2}+c^{2} + \frac{...

10-05-2016 - 17:03

Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c=3. Tìm GTNN của

$P=a^{2}+b^{2}+c^{2} + \frac{ab+bc+ca}{a^{2}b+b^{^{2}}c+c^{2}a}$


$x^{2}+y^{2}+\left ( \frac{xy+1}{x+y} \right )^{2} \geq 2$

31-03-2016 - 20:47

Cho $x,y\epsilon \mathbb{R}, x+y\neq 0$. Chứng minh $x^{2}+y^{2}+\left ( \frac{xy+1}{x+y} \right )^{2} \geq 2$


$\sqrt{\frac{a}{b+c-ta}}+\sqrt{...

05-03-2016 - 15:40

Cho a,b,c là số đo các cạnh của tam giác,$0\leq t\leq1$. CMR $P=\sqrt{\frac{a}{b+c-ta}}+\sqrt{\frac{b}{c+a-tb}}+\sqrt{\frac{c}{a+b-tc}}\geq 2\sqrt{1+t}$