Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ngtrungkien019a

Đăng ký: 04-02-2016
Offline Đăng nhập: 10-05-2016 - 10:34
**---

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Cho tam giác ABC vuông tại A,đường cao AH,M là trung điểm của BH .Kẻ HK v...

28-02-2016 - 20:41

Sai đề à, bằng sao được

chắc là sai đề


Trong chủ đề: \frac{x^{2}}{a^{2}}+\fr...

27-02-2016 - 19:56

Lộn đề rồi anh,đề là không có đẳng thức xảy ra,em ghi lộn.


Trong chủ đề: Topic hình học THCS

22-02-2016 - 17:57

Cho đường thảng d và một điểm A cố định nằm ngoài d. H là hình chiếu vuông góc của A xuống d. Hai điểm B,C thay đổi trên d sao cho góc BAC vuông.Gọi E,F lần lượt là hình chiếu vuông góc của H xuống AB,AC.

C/m : B,E,F,c thuộc một đường tròn (O) (đã làm)

c/m Đường tròn (O) luôn đi qua 2 điểm cố định,


Trong chủ đề: Tìm nghiệm nguyên: $2+x+x^{2}=y^{2}$

20-02-2016 - 14:40

$2+x+x^{2}=y^{2} \Leftrightarrow 8+4x+4x^{2}=4y^{2} \Leftrightarrow (2x+1)^{2} +7 = (2y)^{2} \Leftrightarrow (2y-2x-1)(2y+2x+1)=7$ tới đây dễ rồi bạn tự làm nha


Trong chủ đề: Giaỉ $\sqrt{x^{2}-x+1}+\sqrt{x^...

19-02-2016 - 20:41

Cách này đúng không mấy anh:
$\sqrt{x^{2}-x+1}+\sqrt{x^{2}+7x+1}=4\sqrt{x} \Leftrightarrow \sqrt{x^{2}-x+1}-\sqrt{x}+\sqrt{x^{2}+7x+1}-3\sqrt{x}\Leftrightarrow \frac{x^{2}-2x+1}{\sqrt{x^{2}-x+1}+\sqrt{x}}+\frac{x^{2}-x+1}{\sqrt{x^{2}+7x+1}-3\sqrt{x}} \Leftrightarrow (x-1)^{2}.Q=0$