Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ngtrungkien019a

Đăng ký: 04-02-2016
Offline Đăng nhập: 10-05-2016 - 10:34
**---

Chủ đề của tôi gửi

$\sum \frac{a}{3a+b+c}\leq \frac{3...

28-02-2016 - 21:46

Cho a,b,c là các số dương, chứng minh rằng: 

T= $\sum \frac{a}{3a+b+c}\leq \frac{3}{5}$


Cho tam giác ABC vuông tại A,đường cao AH,M là trung điểm của BH .Kẻ HK vuông góc với A...

28-02-2016 - 15:59

Cho tam giác ABC vuông tại A,đường cao AH,M là trung điểm của BH .Kẻ HK vuông góc với AM.Chứng minh: KB=KA


\frac{x^{2}}{a^{2}}+\frac{y^...

27-02-2016 - 19:13

Gọi a,b,c là độ dài ba cạnh của một tam giác có ba góc nhọn.Chứng minh rằng với mọi số thực x,y,z ta luôn có: $\frac{x^{2}}{a^{2}}+\frac{y^{2}}{b^{2}}+\frac{z^{2}}{c^{2}}\geqslant \frac{2x^{2}+2y^{2}+2z^{2}}{a^{2}+b^{2}+z^{2}}$

Đề có gì sai không mấy anh chị.


Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức S= $\frac{3}{b+c-a}+...

27-02-2016 - 19:03

Cho a,b,c là độ dài ba cạnh của một tam giác thỏa mãn điều kiện 2c+b=abc.Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức S= $\frac{3}{b+c-a}+\frac{4}{c+a-b}+\frac{5}{a+b-c}$


$\begin{cases}x^{3}+4y-y^{3}-16x=0 \\ y^{2}=5x^{2}+4\end{cases...

14-02-2016 - 19:31

1). (1) $\frac{x}{x^{2}-y}+\frac{5y}{x+y^{2}}=4$

      (2) $5x+y+\frac{x^{2}-5y^{2}}{xy}=5$

2).(1)$x^{3}+4y-y^{3}-16x=0$

     (2) $y^{2}=5x^{2}+4$

P/s sao em bấm dấu ngoặc "{" để làm hệ mà không được