Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Repi

Đăng ký: 11-02-2016
Offline Đăng nhập: 23-01-2017 - 16:29
-----

#667310 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Gửi bởi Repi trong 06-01-2017 - 18:12

1. Cho hai số thực x, y thỏa mãn $x^{2}-xy+y^{2}=1$

 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P=\frac{x^{4}+y^{4}+1}{x^{2}+y^{2}+1}$

 

2. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: $f(x)=\frac{x^{4}-4x^{3}+8x^{2}-8x+5}{x^{2}-2x+2}$

 

Many thanks.