Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


bigway1906

Đăng ký: 16-02-2016
Offline Đăng nhập: 09-03-2020 - 22:49
*****

Chủ đề của tôi gửi

Giải phương trình $\frac{1}{\sqrt{x+3}}+...

05-03-2018 - 21:50

Giải phương trình $\frac{1}{\sqrt{x+3}}+\frac{1}{\sqrt{3x+1}}=\frac{2}{1+\sqrt{x}}$


Tìm các số nguyên tố p để (2p + 1) là lập phương của một số tự nhiên.

01-03-2018 - 10:36

 Tìm các số nguyên tố p để (2p + 1) là lập phương của một số tự nhiên.


cho $a,b,c \geq 0$. Chứng minh: $P=\sum \frac{(b+c)...

23-02-2018 - 10:31

cho $a,b,c \geq  0$. Chứng minh: $P=\sum \frac{(b+c)^2}{a^2+bc}\geq 6$


cho x, y, z là các số tự nhiên thỏa mãn $x+y+z=2017$. Tìm max của xyz

16-12-2017 - 15:02

cho x, y, z là các số tự nhiên thỏa mãn $x+y+z=2017$. Tìm max của xyz


Cho $a,b,c >0$. Chứng minh rằng $\frac{a^3}{b}+\frac{b^3}{...

02-12-2017 - 10:24

Cho a,b,c dương. Chứng minh rằng $\frac{a^3}{b}+\frac{b^3}{c}+\frac{c^3}{a}\geq a\sqrt{ac}+b\sqrt{ba}+c\sqrt{cb}$