Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


tanthanh112001

Đăng ký: 18-02-2016
Offline Đăng nhập: 17-01-2019 - 10:27
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Đề thi chọn đội tuyển trường THPT chuyên LQĐ Ninh Thuận khối 10 lần 1, nă...

15-10-2016 - 18:34

 

Đề

Bài 1: (4,0đ)

          Giải phương trình: $x\sqrt{x^2+6}+(x+1)\sqrt{x^2+2x+7}=\frac{13}{5}(2x+1)$.

Đặt $\left\{\begin{matrix} a=\sqrt{x^2+6}\geq \sqrt{6} & & \\ b=\sqrt{x^2+2x+7}\geq \sqrt{6} & & \end{matrix}\right.$

$\Rightarrow a^2-b^2=-2x-1\Leftrightarrow x=\frac{b^2-a^2-1}{2}$

Phương trình thành

$\frac{b^2-a^2-1}{2}.a+\frac{b^2-a^2+1}{2}.b=\frac{13}{5}(b^2-a^2)$ (Rút gọn và phân tích)

$\Leftrightarrow (b-a)[5(a+b)^2-26(a+b)+5]=0$

$\Leftrightarrow \left[\begin{matrix} b-a=0\\a+b=5\\a+b=\frac{1}{5}(VN)\end{matrix}\right.$

(Đến đây chắc dễ rồi)


Trong chủ đề: vấn đề nhắc nhở không đúng

14-10-2016 - 22:28

bạn gì tên đinh xuân hùng đấy có là điều hành viên đâu

ĐHV đó bạn do anh ấy được bình chọn là thành viên nổi bật nên để danh hiêu vậy thôi chứ sao cái chữ đó là ĐHV đó, mà anh Hùng khóa top đi là vừa để top này quên lãng đi chứ ko thể để dd lại có top tranh cãi nhau gay gắt lộn xộn thế này được.


Trong chủ đề: TOPIC Hỏi bài lập trình C/C++:

17-07-2016 - 12:19

sao không ai đóng góp hết vậy thôi thì cho bài cơ bản này vậy:

Viết chương trình C nhập vào a, b, c giải phương trình bậc 2: $ax^2+bx+c=0$

top ko ai quan tâm

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
int main()
{
float a,b,c,delta,x1,x2,x;
printf("Phuong trinh bac 2 co dang ax^2 + bx + c = 0\nNhap a : ");
scanf("%f",&a);
printf("Nhap b : ");
scanf("%f",&b);
printf("Nhap c : ");
scanf("%f",&c);
if (a==0)
{
if (b==0)
{
if (c==0) printf("Phuong trinh vo so nghiem.");
else printf("Phuong trinh vo nghiem.");
}
else
{
if(c==0)
{
printf("Phuong trinh co 1 nghiem x = 0");
}
if(c!=0)
{
x=-c/b;
printf("Phuong trinh co 1 nghiem: %f",x);
}
}
}
else
{
delta=b*b-4*a*c ;
if (delta<0) printf("Phuong trinh vo nghiem.");
if (delta==0)
{
x1=-b/(2*a);
printf("Phuong trinh da nghiem kep: %f",x1);
}
if (delta>0)
{
x1=(-b+sqrt(delta))/(2*a);
x2=(-b-sqrt(delta))/(2*a);
printf("Phuong trinh co 2 nghiem phan biet: ");
printf("%f va %f",x1,x2);
}
}
getch();
return 0;
}

 


Trong chủ đề: IMO 2016: Việt Nam xếp thứ 11 toàn đoàn với 1 Vàng, 4 Bạc, 1 Đồng

15-07-2016 - 08:47

thất vọng về kết quả quá thầy ạ ! nhưng dù sao đội VN cũng đã cố gắng


Trong chủ đề: Euclidea - Game dựng hình bằng thước thẳng và compa

11-07-2016 - 14:12

cần giúp 4.7

dựng thì dựng được nhưng cách khá rườm rà đến 9L17E