Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nganha2001

Đăng ký: 18-02-2016
Offline Đăng nhập: 09-08-2018 - 19:46
*****

Chủ đề của tôi gửi

Tìm m để giá trị lớn nhất đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn

25-07-2018 - 20:05

Cho hàm số $f\left ( x \right )= \frac{x-m^{2}+m}{x+1}$ với m là tham số thực.

Tìm tất cả các giá trị tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số $g\left ( x \right )= \left | f\left ( x \right ) \right |$ trên đoạn [1;2] đạt giá trị nhỏ nhất.


tìm tập hợp điểm M thỏa mãn hệ thức vecto

09-10-2016 - 15:30

cho tứ giác ABCD, tìm tập hợp điểm M thỏa mãn hệ thức: 

   $\left | \overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}-2\overrightarrow{MD}\right |=\left | 3\overrightarrow{MA} \right |$


Giải Phương trình: $\sqrt{2x-1} + \sqrt{3x^{3}-...

25-09-2016 - 08:21

Giải Phương trình:

$\sqrt{2x-1} + \sqrt{3x^{3}-2}=\frac{3x^{2}+2x-1}{2}+\left | x-1 \right |$


$12\sqrt{x^{3}+7x}=x^{2}+8x+15$

25-09-2016 - 08:18

Giải pt

$12\sqrt{x^{3}+7x}=x^{2}+8x+15$


muối làm quì tím hóa xanh, hóa đỏ

09-09-2016 - 21:32

Các muối như thế nào làm quì tím hóa xanh, hóa đỏ?