Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


quanghoa

Đăng ký: 18-09-2006
Offline Đăng nhập: 06-11-2010 - 02:30
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cần thuật toán tính đạo hàm

26-11-2009 - 21:51

Mình thấy nhiều phần mềm toán học có chức năng tìm đạo hàm rất hay. Ví dụ như phần mềm vẽ đồ thị này http://www.padowan.dk/graph/. Không biết nó dùng thuật toán gì. Mình thử dùng thuật toán nghịch đảo Balan rồi thay đổi chút nhưng chịu, không thể áp dụng vào bài này không được. Ai có chút tài liệu hay thông tin gì không cho mình với. Cảm ơn

Cho hỏi tí về tính định thức ma trận

26-11-2009 - 21:39

Mình định làm một chương trình để tính định thức ma trận theo công thức khai triển dạng . $a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$ Bậc 3$ a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{21} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$, Nhưng đang làm thì ngớ ra, mình không nhớ cách xác định dấu các số hạng. Chẳng hạn $a_{12}a_{21}a_{33}$ sẻ là cộng vào hay trừ đi. Tất nhiên, bậc 2, bậc 3 thì vậy rồi nhưng mình cần tổng quát để tính bậc n cơ. Ai có biết chỉ cho mình với, thanks so much !!!!!!! :pi
Chương trình mình mình viết đang dở dang như thế này. Tại không biết lúc nào thì s+=k, lúc nào thì s-=k
#include<stdio.h>#include<conio.h>int a[101][101],x[101],n;void input(){	FILE *fp=fopen("data.txt","r");	fscanf(fp,"%d",&n);	for(int i=1;i<=n;i++){		for(int j=1;j<=n;j++){			fscanf(fp,"%d",&a[i][j]);			printf("%d  ",a[i][j]);		}		printf("\n");	}	fclose(fp);}void swap(int *x,int *y){	int k=*x;	*x=*y;	*y=k;}int process(){	int i,j,k,p;	for(i=n-1;i>=1;i--)if(x[i+1]>x[i])break;	if(i==0)return 0;	for(j=n;j>i;j--)if(x[j]>x[i])break;	swap(&x[i],&x[j]);i++;	for(j=i;j-i<n-j;j++)swap(&x[j],&x[n-j+i]);	return 1;}int calDet(){	int i,j,k=0,s=0;	printf("\n\n");	for(i=1;i<=n;i++)x[i]=i;	do{		for(i=1,k=1;i<=n;i++){			if((x[i]+i)&1)k*=-a[x[i]][i];			else k*=a[x[i]][i];			printf("%d",a[x[i]][i]);			if(i<n)printf("*");		}		s+=k;		printf("-->%d\n",k);	}while(process());	return s;}void main(){	clrscr();	input();	printf("\n%d",calDet());	getch();}

Chứng minh dãy số

28-11-2008 - 14:06

Cho một dãy số gồm $ {n}^{2}+1$ phần tử, chứng minh tồn tại n+1 phần tử tăng dần hoặc giảm dần. Mình đang cần, có ai giúp được không ? Cảm ơn nhiều !

Một bài tích phân tưởng dễ

29-05-2008 - 16:36

Đề là thế này thôi
Tính
$ \int_{0}^{ \dfrac{ \pi }{4}} Ln(Cosx)dx $
Giúp tí nhé.

Tìm website có tài liệu cề C

31-12-2007 - 11:44

Em đang học C, và đang có nhu cầu lớn về tài liệu, nhờ mọi người giúp đở. :D