Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Panhhhcute

Đăng ký: 06-03-2016
Offline Đăng nhập: 05-01-2017 - 13:21
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $OM=ON$

30-06-2016 - 11:49

Bạn ơi, cách mình làm theo dạng tổng quát nên mình k dùng cách xài gt AC = AB, có gì bạn thông cảm giùm mình ha...
 Kẻ OK vuông góc với DE tại K
Cmđ CAKO là tgnt ( A, K cùng nhìn OC dưới góc 90 độ ) 
$=> \angle AKC = \angle AOC => 180- \angle AKC = 180 - \angle AOC
=> \angle AKE = \angle MOB$
Mà $\angle AEK = \angle MBO$ ( góc nt cùng chắn cung AD)
$=> \Delta AEK ~ \Delta MBO(gg) => KE/ AE = BO / MB
=> DE/AE = AB/MB$ (K,O lần lượt là trung điểm của DE, AB)
Mà $\angle AED = \angle MBA$ (góc nt cùng chắn cung AD)
$=> \Delta DAE ~ \Delta AMB (cgc)
=> \angle ADE = \angle MAB (yttu)$
Mà $\angle ADE = \angle ABE$ ( góc nt cùng chắn cung AE)
$=> \angle MAB = \angle ABE => \angle MAO = \angle NBO$
Xét $\Delta AOM$ và $\Delta BON$ ta có
$\angle MAO = \angle NBO$ (cmt)
$AO= BO = R$
$\angle AOM = \angle BON$ (dd)
$=> \Delta AOM = \Delta BON$ (gcg)
$=> OM= ON (yttu)$
=> O là trung điểm của MN (đpcm)


Trong chủ đề: Chứng minh bđt: $\sqrt{a}+\sqrt{b}\leqslant \fra...

28-06-2016 - 21:46

a) Nhân 2 cho 2 vế r chuyển vế tương đương
b) Bạn quy đồng vế phải r chuyển hết sang cùng 1 vế tương đương ra luôn đúng luôn : ))


Trong chủ đề: Bài tập Chứng minh bất đẳng thức

15-05-2016 - 21:53

$Cho a+b=2.  Cm a^4 + b^4 >= 2
Ta có: a^4 + b^4 = a^4/1 + b^4/1 >= (a^2+b^2)^2/2 (BDT schwarz)
Mà 2(a^2 +b^2) >= (a+b)^2 <=> (a^2 + b^2)>= ((a+b)^2)/2 = 4/2 = 2 <=> (a^2 + b^2)^2 >= 4
<=> VT >= 4/2 = 2 (dpcm)
DTXR <=> a=b=1$


Trong chủ đề: Bài tập Chứng minh bất đẳng thức

15-05-2016 - 21:32

9B$BDT <=> \sum (a(a^2 + ab + b^2)- a^2b - ab^2))/(a^2 + ab + b^2) <=> \sum a- (ab(a+b))/(a^2 + ab + b^2)
Ta có: (a-b)^2 >=0 <=> a^2 + ab + b^2 >= 3ab <=> -(ab(a+b))/(a^2 + ab + b^2) >= -(a+b)/3
VT <=> \sum a - (a+b)/3 = (a+b+c)/3 (dpcm)$