Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ThuThao36

Đăng ký: 07-03-2016
Offline Đăng nhập: 26-01-2019 - 22:25
****-

Chủ đề của tôi gửi

$\int \frac{(4x+3)dx}{(x^{2}-2x-4)\sqrt...

13-01-2019 - 22:25

Tính $\int \frac{(4x+3)dx}{(x^{2}-2x-4)\sqrt{3x^{2}-6x+5}}$


Hàm số $f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)....(x-2018)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

07-01-2019 - 16:19

Hàm số $f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)....(x-2018)$ có bao nhiêu điểm cực đại?


$P=log{_{3a}}^{b}+log{_{b}}^...

22-12-2018 - 23:31

Cho các số thực a,b thay đổi, thỏa mãn $a> \frac{1}{3}, b> 1$. Khi biểu thức $P=log{_{3a}}^{b}+log{_{b}}^{(a^{4}-9a^{2}+81)}$ đạt giá trị nhỏ nhất thì tổng a+b là ?


$4cosx-3sinx=(m^{3}-4m+3)x+m-4$

22-12-2018 - 23:20

Có tất cả bao nhiêu tham số m ($m\in R$) đề phương trình sau vô nghiệm với ẩn x, $x\in R$

$4cosx-3sinx=(m^{3}-4m+3)x+m-4$


$\left\{\begin{matrix} (1+4^{x-y})5^{...

28-10-2018 - 20:48

$\left\{\begin{matrix} (1+4^{x-y})5^{1-x+y}=1+3^{x-y+2}\\ (x^{2}-3y)\sqrt{y-\frac{1}{x}}=1-2y \end{matrix}\right.$

Dùng hàm số mà không biết làm sao  :ohmy: