Đến nội dung


trananhduong62

Đăng ký: 10-03-2016
Offline Đăng nhập: 04-06-2017 - 17:20
**---

Chủ đề của tôi gửi

toán casio

10-01-2017 - 11:34

tìm các cặp (a;b;c) biết

   $\overline{dabc}=8^4 +a^4 +b^4 +c^4$


ko nghe được tai nghe

24-06-2016 - 20:10

Ai biết tại sao biểu tượng Digital lại bị ngắt quãng ko chỉ cho mình. Mình cắm mic mãi mà ko nghe được


Chứng minh: $a^6$ chia 7 dư 1 (a>1)

13-06-2016 - 20:25

Chứng minh: $a^6$ chia 7 dư 1 (a>1)


Toán casio

03-06-2016 - 09:29

Tìm n để $n!\leq 5,5.10^{28}\leq (n+1)$!


$\sum \sqrt{\frac{c^2+ab}{a^2+b^2}}\geq \sqrt{\frac{...

17-04-2016 - 20:38

Cho a,b,c là 3 cạnh tam giác. Chứng minh :

   $\frac{(a+b-c)^2(b+c-a)^2(a+c-b)^2}{(a^2+b^2-c^2)(b^2+c^2-a^2)(a^2+c^2-b^2)}\geq 2-\frac{(a+b-c)(b+c-a)(c+a-b)}{abc}$