Đến nội dung


Chú ý

Diễn đàn vừa được bảo trì và nâng cấp nên có thể sẽ hoạt động không ổn định. Các bạn vui lòng thông báo lỗi cho BQT tại chủ đề này.


trananhduong62

Đăng ký: 10-03-2016
Offline Đăng nhập: 19-03-2017 - 19:55
**---

Chủ đề của tôi gửi

toán casio

10-01-2017 - 11:34

tìm các cặp (a;b;c) biết

   $\overline{dabc}=8^4 +a^4 +b^4 +c^4$


ko nghe được tai nghe

24-06-2016 - 20:10

Ai biết tại sao biểu tượng Digital lại bị ngắt quãng ko chỉ cho mình. Mình cắm mic mãi mà ko nghe được


Chứng minh: $a^6$ chia 7 dư 1 (a>1)

13-06-2016 - 20:25

Chứng minh: $a^6$ chia 7 dư 1 (a>1)


Toán casio

03-06-2016 - 09:29

Tìm n để $n!\leq 5,5.10^{28}\leq (n+1)$!


$\sum \sqrt{\frac{c^2+ab}{a^2+b^2}}\geq \sqrt{\frac{...

17-04-2016 - 20:38

Cho a,b,c là 3 cạnh tam giác. Chứng minh :

   $\frac{(a+b-c)^2(b+c-a)^2(a+c-b)^2}{(a^2+b^2-c^2)(b^2+c^2-a^2)(a^2+c^2-b^2)}\geq 2-\frac{(a+b-c)(b+c-a)(c+a-b)}{abc}$