Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Nobel

Đăng ký: 25-03-2016
Offline Đăng nhập: 15-09-2016 - 20:46
***--

Chủ đề của tôi gửi

CM:$x^{2013}+y^{2013}+z^{2013}=(x+y+z)^{2013...

16-04-2016 - 20:33

Cho $(x+y+z)(xy+yz+zx)=xyz$ .Chứng minh rằng

$x^{2013}+y^{2013}+z^{2013}=(x+y+z)^{2013}$


Tìm $Max$ của biểu thức :$M=\frac{1}{x}+\f...

10-04-2016 - 19:13

Cho $x^3+y^3+3(x^2+y^2)+4(x+y)+4=0$ và $xy>0$.

Tìm $Max$ của biểu thức :$M=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$


Cm:$1^{2009}+2^{2009}+...+2009^{2009})\vdots (1...

10-04-2016 - 19:08

Cm:$1^{2009}+2^{2009}+...+2009^{2009})\vdots (1+2+...+2009)$


$\frac{x+12}{5}+\frac{11}{4}...

31-03-2016 - 19:01

Tìm giá trị nguyên của x thỏa cả 2 BPT:

$\frac{x+12}{5}+\frac{11}{4}> \frac{3x-8}{4}$ (1) và $\frac{25}{6}+\frac{x+4}{5}< x-\frac{x-1}{2}+\frac{x+2}{3}$(2)


Tìm giá trị a để hệ có 1 nghiệm

29-03-2016 - 12:06

Cho hệ pt:

$\left\{\begin{matrix} x^2+ay=4x & & \\ y^2+ax=4x & & \end{matrix}\right.$

Hãy xác định các gt của $a$ để hệ đã cho có đúng 1 nghiệm.