Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


VermouthS

Đăng ký: 28-03-2016
Offline Đăng nhập: 27-12-2017 - 22:10
***--

Chủ đề của tôi gửi

CMR: KD+KE+KF = KM + KN + KP

29-05-2016 - 10:50

13285604_644948412321256_443044476_n.png


CMR: Có ít nhất 3 ô viết cùng một số.

29-05-2016 - 10:49

13285685_644948408987923_415739629_n.png


$((n+1)(n+2)(n+3)...(3n-1)3n) \vdots 3^{n}$ với $n\g...

28-05-2016 - 16:51

CMR:

$((n+1)(n+2)(n+3)...(3n-1)3n) \vdots 3^{n}$ với $n\geq 1$


giải phương trình : $x^{4}\sqrt{x+3}=2^{4}-2015...

27-05-2016 - 17:19

1) Tìm các số thực x sao cho : $x+\sqrt{2015}$ và $\frac{10}{x}-\sqrt{2015}$ đều là số nguyên.

2) giải phương trình : $x^{4}\sqrt{x+3}=2x^{4}-2015x+2015$

3) Tìm các số thực x và y thỏa manx: x+y-2xy=0 và $x+y-x^{2}y^{2}=\sqrt{(xy-1)^{2}+1}$


1) Tìm tất cả các cặp số (x;y) thỏa mãn : $y-\frac{y^{2}}...

27-05-2016 - 17:15

1) Tìm tất cả các cặp số (x;y) thỏa mãn : $y-\frac{y^{2}}{2}-1=x^{2}-xy$

2) Cho a và b thỏa mãn hệ phương trình: 

$a^{3}+2b^{2}-4b+3=0$

$a^{2}+a^{2}b^{2}-2b=0$

Tính $a^{2}+b^{2}$

3) Tìm nghiệm hữu tỉ của phương trình:

$\sqrt{2\sqrt{3}-3}=\sqrt{x\sqrt{3}}-\sqrt{y\sqrt{3}}$

4) Tìm các cặp số (x;y) thỏa mãn:

$2(x\sqrt{y-4}+y\sqrt{x-4})=xy$