Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


frozen2501

Đăng ký: 29-03-2016
Offline Đăng nhập: 14-01-2018 - 10:03
***--

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Đề thi HSG lớp 9 vòng 2 TP.Vinh

07-01-2017 - 11:30

$2y^{2}x+x+y+1=x^{2}+2y^{2}+xy$

$\Leftrightarrow \left ( x^{2}-1 \right )-(2y^{2}x-2y^{2})+(xy-y)=x$

$\Leftrightarrow (x-1)(x+1-2y^{2}+y)=x$

Nếu x-1=0 => y=1

Nếu $x-1\neq 0$

$\Leftrightarrow x+1-2y^{2}+y=\frac{x}{x-1}=1+\frac{1}{x-1}$

=> x-1 là ước của 1 

Từ đó tìm ra nghiệm của phương trình 


Trong chủ đề: Chứng minh Góc CMN = Góc CAN

17-11-2016 - 23:03

+ Chứng minh tam giác MBC đồng dạng với tam giác NDC (g.g)

+ Suy ra MC/NC = BC/DC => MC/NC = AD/DC

+ Chứng minh góc ADC = góc MCN ( vì $\widehat{MCN}+\widehat{MAN}=180^{\circ}$ và $\widehat{ADC}+\widehat{MAN}=180^{\circ}$)

+ Từ đó suy ra tam giác ADC đồng dạng với tam giác MCN => Đpcm


Trong chủ đề: Đề thi học sinh giỏi 9

27-10-2016 - 21:26

3a) Ta có $\frac{1}{b^{2}+c^{2}-a^{2}}=\frac{1}{(b+c)^{2}-a^{2}-2bc}$

$=\frac{1}{(-a)^{2}-a^{2}-2bc}$ ( vì a+b+c=0 )

$=\frac{1}{-2bc}$

cmtt ta có $P=\frac{1}{-2bc}+\frac{1}{-2ac}+\frac{1}{-2ab}$

=> $P=\frac{a}{-2abc}+\frac{b}{-2abc}+\frac{c}{-2abc}$

=> $P=\frac{a+b+c}{-2abc}=0$

Vậy P=0


Trong chủ đề: Cho $a^{2}+b^{2}+c^{2}=ab+bc+ca$....

27-10-2016 - 21:13

$a^{2}+b^{2}+c^{2}=ab+bc+ca$

$<=> 2a^{2}+2b^{2}+2c^{2}=2ab+2bc+2ca $

$<=> (a^{2}-2ab+b^{2})+(b^{2}-2bc+c^{2})+(c^{2}-2ca+a^{2})=0$

$<=> (a-b)^{2}+(b-c)^{2}+(c-a)^{2}=0$

=> đpcm


Trong chủ đề: ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT-CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM NĂM HỌC 2016-2017

09-04-2016 - 23:06

câu 2: với $\frac{a}{2a^{2}+b^{2}+3}$

cm $a^{2}+b^{2}\geq 2ab$ và $a^{2}+1\geq2a$

=> $\frac{a}{2a^{2}+b^{2}+3}$$\leq \frac{a}{2ab+2a+2}$$\leq \frac{a}{2\left ( ab+a+1 \right )}$

cmtt suy ra dpcm

Ps: bài này là đề thi hsg lớp 8 của huyện mk năm ngoái