Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


lehakhiem212

Đăng ký: 02-04-2016
Offline Đăng nhập: 07-02-2019 - 12:47
***--

Chủ đề của tôi gửi

CMR KH vuông góc CM

18-11-2018 - 19:58

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Trung tuyến từ B,C cắt (O) tại M,N.Trung trực BN và đường thẳng qua B vuông góc AB cắt nhau tại K. Gọi H là trực tâm tam giác ABC.CMR KH vuông góc CM.

(Bài này mình đăng cách đây hơn một năm mà vẫn chưa giải được.)

 


CMR: AM,CT,đường thẳng Euler của tam giác ABC đồng quy.

15-04-2017 - 20:38

Cho $ABC$ nội tiếp đường tròn $(O)$.$H$ là trực tâm.$AH$ cắt đường tròn $(O)$ tại $K$.Đường kính $KT$.Qua $C$ vẽ đường thẳng song song với $AB$ cắt $(O)$ tại $M$.CMR: $AM,CT$ và đường thẳng Euler của tam giác $ABC$ đồng quy.

File gửi kèm  geogebra-export (2).png   104.22K   16 Số lần tải


Tìm điều kiện của tam giác.

15-04-2017 - 20:23

Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$.Vẽ ra ngoài tam giác trên các tam giác cân $ABD,ACE$ sao cho $AD=DB=EA=EC=BC/2$.Gọi $T$ là trung điểm $BC$.Tìm điều kiện của tam giác $ABC$ để $AT,BE,CD$ đồng quy.


CMR: O,I,T thẳng hàng

04-04-2017 - 20:59

Cho tam giác $ABC$ nội tiếp $(O)$.Đường thẳng đi qua trực tâm $H$ vuông góc với phân giác góc $A$ cắt $AB,AC$ tại $D,E$. Gọi $T$ là tâm đường tròn $(ADE)$.I là trung điểm $AH$.CMR:O,I,T thẳng hàng.


CMR:AQ đi qua điểm cố định.

04-04-2017 - 08:46

Cho điểm $A$ di động trên đường tròn tâm $O$, dây cung $BC$ cố định. Một đường tròn di động luôn đi qua $BC$ cắt $AB,AC$ tại $D,E$. Đường tròn $(I)$ nội tiếp tam giác $AED$ tiếp xúc với $AD,AE,DE$ tại $M,N,P$.$IP$ cắt $MN$ tại $Q$.CMR:AQ đi qua điểm cố định.