Đến nội dung


Chú ý

Diễn đàn vừa được bảo trì và nâng cấp nên có thể sẽ hoạt động không ổn định. Các bạn vui lòng thông báo lỗi cho BQT tại chủ đề này.


letran2001

Đăng ký: 03-04-2016
Offline Đăng nhập: 26-03-2017 - 18:07
***--

Chủ đề của tôi gửi

Hệ phương trình

02-01-2017 - 20:56

tìm a >0 để hệ sau có nghiệm x-y+xy=2a-1

                                                x^4+y^4=a^4-1


Chứng minh hàm số chỉ có hữu hạn phần tử thì tập giá trị chỉ có hữu hạn phần tử

20-09-2016 - 20:53

Chứng minh : Nếu tập xác định của 1 hàm số chỉ có hữu hạn phần tử thì tập giá trị chỉ có hữu hạn phần tử


Giải PT: $\sqrt{x^3+x^2-8x-2}+2\sqrt[3]{x^3-20}=2(x-1)$

28-04-2016 - 21:13

Giải PT: $\sqrt{x^3+x^2-8x-2}+2\sqrt[3]{x^3-20}=2(x-1)$

 

 

pt√(x^3+x^2-8x-2)+2.∛(x^3-20)=2(x-1)


Đề thi HSG lớp $9$ tỉnh Trà Vinh năm $2015-2016$

07-04-2016 - 14:17

ĐỀ THI


số học

04-04-2016 - 17:04

  Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho 5^p+4p^4  là 1 số chính phương