Đến nội dung


letran2001

Đăng ký: 03-04-2016
Offline Đăng nhập: Riêng tư
***--

Chủ đề của tôi gửi

Hệ phương trình

02-01-2017 - 20:56

tìm a >0 để hệ sau có nghiệm x-y+xy=2a-1

                                                x^4+y^4=a^4-1


Chứng minh hàm số chỉ có hữu hạn phần tử thì tập giá trị chỉ có hữu hạn phần tử

20-09-2016 - 20:53

Chứng minh : Nếu tập xác định của 1 hàm số chỉ có hữu hạn phần tử thì tập giá trị chỉ có hữu hạn phần tử


Giải PT: $\sqrt{x^3+x^2-8x-2}+2\sqrt[3]{x^3-20}=2(x-1)$

28-04-2016 - 21:13

Giải PT: $\sqrt{x^3+x^2-8x-2}+2\sqrt[3]{x^3-20}=2(x-1)$

 

 

pt√(x^3+x^2-8x-2)+2.∛(x^3-20)=2(x-1)


Đề thi HSG lớp $9$ tỉnh Trà Vinh năm $2015-2016$

07-04-2016 - 14:17

ĐỀ THI


số học

04-04-2016 - 17:04

  Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho 5^p+4p^4  là 1 số chính phương