Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


dongthuyduong

Đăng ký: 03-04-2016
Offline Đăng nhập: 04-08-2018 - 10:27
***--

#671171 cho tam giác ABC. Chứng minh:

Gửi bởi dongthuyduong trong 11-02-2017 - 22:02

 $r=\frac { a.Sin\frac { B }{ 2 } Sin\frac { C }{ 2 }  }{ Cos\frac { A }{ 2 }  } $
#631802 Dành cho các bạn chuẩn bị thi vào lớp 10

Gửi bởi dongthuyduong trong 07-05-2016 - 20:45

đề thi vào chuyên hải dương

File gửi kèm
#631254 Tìm các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm $x_1, x_2$ thỏa...

Gửi bởi dongthuyduong trong 04-05-2016 - 21:08

Cho phương trình $x^{2}-2(m+2)x+m^{2}+4m+3=0$

 

Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm $x_1, x_2$ khác 0 và thỏa điều kiện $\frac{x_1}{x_2}+\frac{x_2}{x_1}=\frac{8}{3} .$
#630918 rút gọn: $B=(2+\sqrt{3})\sqrt{26+15\sqrt{3}}-(2+\sqr...

Gửi bởi dongthuyduong trong 02-05-2016 - 22:39

Xét: $A=\sqrt{26+15\sqrt{3}}-\sqrt{26-15\sqrt{3}}$ (dễ thấy $A>0$)
$\Leftrightarrow A^2=52-2\sqrt{26^2-15^2.3}=50\Leftrightarrow A=\sqrt{50}$
Vậy: $B=(2+\sqrt{3})\sqrt{26+15\sqrt{3}}-(2+\sqrt{3})\sqrt{26-15\sqrt{3}}=(2+\sqrt{3}).A=(2+\sqrt{3}).\sqrt{50}=5\sqrt{6}+10\sqrt{2}$
P/S: đề này có vẻ như phải là $B=(2+\sqrt{3})\sqrt{26+15\sqrt{3}}-(2-\sqrt{3})\sqrt{26-15\sqrt{3}}$ mới đúng :3

đúng rồi. sai ở dấu cộng thứ nhất. cái này nhân căn 2 vào được không bạn?

$(2-\sqrt{3})\frac{\sqrt{5^{2}+2*5*3\sqrt{3}+(3\sqrt{3})^{2}}}{\sqrt{2}}-(2+\sqrt{3})\frac{\sqrt{5^{2}-2*5*3\sqrt{3}+(3\sqrt{3})^{2}}}{\sqrt{2}}$
#630596 rút gọn: $B=(2+\sqrt{3})\sqrt{26+15\sqrt{3}}-(2+\sqr...

Gửi bởi dongthuyduong trong 01-05-2016 - 20:01

$B=(2-\sqrt{3})\sqrt{26+15\sqrt{3}}-(2+\sqrt{3})\sqrt{26-15\sqrt{3}}$
#630396 Tìm Min $M = \frac{x^{2}+y^{2}}{xy}$

Gửi bởi dongthuyduong trong 30-04-2016 - 20:44

Với $x,y$ là các số dương thỏa mãn điều kiện $x\geq 2y$ , tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M = \frac{x^{2}+y^{2}}{xy}$. 
#630233 Chứng minh ba điểm P,Q,T thẳng hàng.

Gửi bởi dongthuyduong trong 29-04-2016 - 20:58

     Cho đường tròn $(O)$ có tâm $O$ và điểm $M$ nằm ngoài đường tròn $(O)$. Đường thẳng $MO$ cắt $(O)$ tại $E$ và $F (ME < MF)$. Vẽ cát tuyến $MAB$ và tiếp tuyến $MC$ của$(O) (C là tiếp điểm, A nằm giữa hai điểm M và B, A và C nằm khác phiá đối với đường thẳng MO)$.

$a)$     Chứng minh rằng : $MA.MB = ME. MF$

$b)$   Gọi $H$ là hình chiếu vuông góc của điểm $C$ lên đường thẳng $MO$. Chứng minh tứ giác $AHOB$ nội tiếp.

$c)$     Trên nửa mặt phẳng bờ $OM$ có chứa điểm $A$, vẽ nửa đường tròn đường kính $MF$; nửa đường tròn này cắt tiếp tuyến tại $E$ của $(O)$ ở $K$. Gọi $S$ là giao điểm của hai đường thẳng $CO$ và $KF$. Chứng minh rằng đường thẳng $MS$ vuông góc với đường thẳng $KC$.

$d)$    Gọi $P$ và $Q$ lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác $EFS$ và $ABS$ và $T$ là trung điểm của $KS$. Chứng minh ba điểm $P, Q, T$ thẳng hàng.
#630141 Dành cho các bạn chuẩn bị thi vào lớp 10

Gửi bởi dongthuyduong trong 28-04-2016 - 23:05

đề

File gửi kèm
#630133 Tìm a,b biết $x=\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+...

Gửi bởi dongthuyduong trong 28-04-2016 - 22:43

cho phương trình $ax^{2}+bx+1=0$,với a,b là các số hữu tỷ.
Tìm a,b biết $x=\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$ là nghiệm của phương trình