Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Thanh Nam 11

Đăng ký: 16-04-2016
Offline Đăng nhập: 08-06-2017 - 09:57
-----

Chủ đề của tôi gửi

$x^2 + 2y^2 + 98z^2$ = 111....111 ( 666 số 1)

01-03-2017 - 00:34

1, Có tồn tại hay không các số x,y,z nguyên sao cho:

$x^2 + 2y^2 + 98z^2$ = 111....111 ( 666 số 1)

2, Cho a,b là các số nguyên dương thỏa mãn ab+1 là số chính phương. CMR tồn tại c $\in$ Z+ đề ac + 1 và bc + 1 cũng là số chính phương


Tìm n $\in$ Z+ sao cho $3^{n}-1$ $\vdots...

25-02-2017 - 23:19

Tìm n $\in$ Z+ sao cho  $3^{n}-1$  $\vdots$  $2^{n}$


Min P= $\frac{3}{b+c-a}+\frac{4}{c+a-...

15-02-2017 - 00:00

Cho a,b,c > 0 ; abc=b+2c Tìm Min

$\frac{3}{b+c-a}+\frac{4}{c+a-b}+\frac{5}{a+b-c}$


$10^{y}= 81x+1$

11-02-2017 - 20:01

tìm x,y thuộc N sao cho $10^{y}= 81x+1$


CMR $a^{2}b+b^{2}c+c^{2}a\leq abc+2$

11-02-2017 - 19:45

Cho a,b,c >0, $a^2+b^2+c^2=3$. 

CMR $a^{2}b+b^{2}c+c^{2}a\leq abc+2$