Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nguyenanhshaff

Đăng ký: 16-04-2016
Offline Đăng nhập: 28-09-2017 - 21:30
*****

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tìm các số tự nhiên n để $A=2^{8}+2^{11}+2^...

20-08-2016 - 16:52

Làm sao để ấn trên máy tính casio ạ


Trong chủ đề: $\left\{\begin{matrix} \frac...

20-04-2016 - 19:52

$\frac{1}{x}+\frac{4}{y}\leq 3\Rightarrow \frac{4x+y}{xy}\leq 3\Rightarrow 4x+y\leq 3xy\Rightarrow x+y+3x\leq 3xy\Rightarrow 3+3x\leq 3xy\Rightarrow 3xy-3x\geq 3\Rightarrow 3x(y-1)\geq 3\Rightarrow x(y-1)\geqslant 1$


Trong chủ đề: Cho x+y=1. Tìm min,max của $M=\frac{x}{y+1}+\frac{y}{x+1}...

20-04-2016 - 19:34

$\frac{x}{y+1}+\frac{y}{x+1}=\frac{x+y+1}{y+1}+\frac{x+y+1}{x+1}-2=\frac{2}{y+1}+\frac{2}{x+1}=2(\frac{1}{y+1}+\frac{1}{x+1})-2$$\geq 2(\frac{1}{2}+\frac{1}{2})-2=0$