Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nguyenanhshaff

Đăng ký: 16-04-2016
Offline Đăng nhập: 28-09-2017 - 21:30
*****

Chủ đề của tôi gửi

Cho tam giác ABC ... Chứng minh rằng: IM = IH

18-04-2016 - 20:29

Cho tam giác ABC.Trung tuyến BM và đường phân giác CD cắt nhau tại I thỏa mãn IB = IC.Từ A kẻ AH vuông góc với BC. Chứng minh rằng: IM = IH


cho x,y,z thỏa mãn...Tính S=x+y+z

18-04-2016 - 20:05

Cho x,y,z thỏa mãn $\frac{2}{x+y}+\frac{2}{y+z}+\frac{2}{z+x}=\frac{1007z}{x+y}+\frac{1007x}{y+z}+\frac{1007y}{z+x}=2014$

Tính tổng $S=x+y+z$