Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


phuc_90

Đăng ký: 23-09-2006
Offline Đăng nhập: 07-01-2019 - 18:00
****-

Chủ đề của tôi gửi

Các cuốn sách về Đại số

07-01-2019 - 17:57

Lục lọi máy tính để dọn rác thì gặp đóng ebook Toán cao cấp thời còn sinh viên.

Sẵn tiện chia sẽ cho những ai yêu thích Toán học.

Vì sợ lý do bản quyền nên mình chỉ post tựa đề các quyển sách, em/anh/chị nào cần cuốn gì thì để lại email và tựa đề cuốn sách bên dưới. Mình sẽ gửi qua email sớm nhất có thể.

 

1.   Algebra Vol1__Fields and Galois Theory (F. Lorenz)

 

2.   Differential Galois Theory (J.F. Pommaret)

 

3.   Differential Galois Theory (Juan J. Morales-Ruiz)

 

4.   Differential Galois Theory (M. Put, M. Singer)

 

5.   Exploratory Galois Theory (J. Swallow)

 

6.   Field and Galois Theory (P. Morandi)

 

7.   Fields and Galois Theory (J.M Howie)

 

8.   Galois Theory (D.A Cox)

 

9.   Galois Theory (E. Artin)

 

10.   Galois Theory (Joseph Rotman)

 

11.   Galois Theory (Steven H. Weintraub)

 

12.   Introduction to Field Theory (Adamson)

 

13.   Introduction to Galois Theory (D.R. Wilkins)

 

14.   Progress in Galois Theory (H. Voelklein, T. Shaska)

 

15.   Theory Field and Galois (J.S Milne)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

16.   A Course in Ring Theory (D.S. Passman)

 

17.   A First Course in Noncommutative Rings (T.Y. Lam)

 

18.   Advances in Commutative Ring Theory (D. Dodds)

 

19.   Advances in Noncommutative Ring Theory (P.J. Fleury)

 

20.   Commutative Normed Rings (I. Gelfand)

 

21.   Commutative Ring Theory (H. Matsumura)

 

22.   Exercises in Classical Ring Theory (T.Y. Lam)

 

23.   Group Rings, Crossed Products, Galois Theory (D.S. Passman)

 

24.   Methods in Module Theory (G. Abrams, J. Haefner)

 

25.   Ring of Quotients_Introduction to Methods of Ring Theory (B. Stenstroem)

 

26.   Transcendental Numbers (C.L Siegel)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

còn tiếp .......


$\frac{a^4+b^4+c^4+d^4}{abcd} \geq \frac{(...

12-06-2016 - 17:06

Bài toán :  Cho $a,b,c,d \in (0;\frac{1}{2}]$ .Chứng minh rằng :

 

                                 $\frac{a^4+b^4+c^4+d^4}{abcd} \geq \frac{(1-a)^4+(1-b)^4+(1-c)^4+(1-d)^4}{(1-a)(1-b)(1-c)(1-d)}$