Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ILikeMath22042001

Đăng ký: 24-04-2016
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 00:57
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $n! \geq 2^{n-1}$

21-10-2020 - 11:52

Dùng pp quy nạp!
.Với n=0,n=1: dễ thấy VT>=VP, biểu thức đã cho đúng.
.Giả sử biểu thức đúng đến n=k[k là số tự nhiên >= 2(do đã xét 2 TH n=0,n=1 tương ứng k=0,1)], ta cm biểu thức đúng đến n=k+1.
Thật vậy, ta có (k+1)!=k!(k+1) > k!.k>= 2^(k-1).k>=2^(k-1).2=2^k...
Vậy ta được đpcm

Trong chủ đề: Giải hệ phương trình

19-10-2020 - 07:00

Tách x^3+y^3=(x+y)(x^2+y^2-xy)
=> 9 = (x+y)(5-xy) (*)
Từ (1) suy ra (x+y)^2-2xy = 5 (**)
Từ (*) và (**), đặt ẩn a,b giải hpt

Trong chủ đề: cho hình thang vuông ABCD

18-10-2020 - 11:00

Tham khảo

Trong chủ đề: Tìm GTNN của hai điểm đến đường thẳng

29-09-2020 - 10:01

Không biết sao chỉ ra được max, ko phải min
Xét m là đường thẳng qua A
Gọi B',C' lần lượt là hình chiếu của B, C lên (m).
B, C cố định nên trung điểm M của BC cố định. Từ M hạ MI vuông góc M.
Dễ cm BB'C'C là hình thang, có MI là đường trung bình
=> d(B,m) + d(C,m) = BB'+CC'=2MI
Mà MI <= AM = const (tam giác AIM vuông ở I)
=> d(B,m) + d(C,m) <= 2AM
Dấu "=" xảy ra <=> A trùng I
Hay đường thẳng m vuông góc AM

Trong chủ đề: tìm m để đẳng thức có giá trị nhỏ nhất bằng -10

29-09-2020 - 09:43

Hàm bậc 2 đạt cực trị tại các cực đại cực tiểu.
Gọi x0 là cực tiểu của hàm trên, ta có:
1/f'(x0)=0
2/f(x0)=-10
3/f"(x0)>0
m thỏa 3 đk trên thì nhận