Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


lethianhvan

Đăng ký: 03-05-2016
Offline Đăng nhập: 03-10-2016 - 21:16
-----

Chủ đề của tôi gửi

Bài hình đề thi học sinh giỏi lớp 9

29-09-2016 - 13:58

Cho ABC△ABC cân (AB=AC,ˆBAC<450AB=AC,BAC^<450).Lấy điểm DD trên cạnh BCBC sao cho DC<BDDC<BD. Qua DD kẻ các đường thẳng song song với AB,ACAB,AC lần lượt cắt AC,ABAC,AB tại M,NM,N. Điểm HH đối xứng với DD qua Đường thẳng MNMN.Gọi giao điểm của các đường thẳng AHAH và BCBC là I.I.

a)Tứ giácANMHANMH là hình gì ? Vì sao?

b)Chứng minh IABIHC△IAB∼△IHC

p/s   :icon13:   :icon13: mọi người giúp mình câu b với ạ 

 


Chứng minh $\triangle{IAB}\sim \triangle{IHC}$

28-09-2016 - 13:03

Cho $\triangle{ABC}$ cân ($AB=AC,\widehat{BAC}<45^0$).Lấy điểm $D$ trên cạnh $BC$ sao cho $DC<BD$. Qua $D$ kẻ các đường thẳng song song với $AB,AC$ lần lượt cắt $AC,AB$ tại $M,N$. Điểm $H$ đối xứng với $D$ qua Đường thẳng $MN$.Gọi giao điểm của các đường thẳng $AH$ và $BC$ là $I.$

a)Tứ giác$ ANMH$ là hình gì ? Vì sao?

b)Chứng minh $\triangle{IAB}\sim \triangle{IHC}$

p/s  :icon13:  :icon13: mọi người giúp mình câu b với ạ 

 


Cho tam giác ABC cân tại A. Trên BC lấy M bất kì sao cho BM < CM. Từ N vẽ đường thẳ...

05-07-2016 - 16:01

Cho tam giác ABC cân tại A. Trên BC lấy M bất kì sao cho BM < CM. Từ N vẽ đường thẳng song song với AC cắt AB tại E và song song với AB cắt AC tại F. Gọi N là điểm đối xứng của M qua E F.

a) Tính chu vi tứ giác AEMF. Biết :  AB =7cm

b) Chứng minh : AFEN là hình thang cân

c) Tính : ANB + ACB = ?

d)    M ở vị trí nào để tứ giác AEMF là hình thoi và cần thêm điều kiện của  D ABC

để cho AEMF là hình vuông.

__p/s: :excl:  :excl:  mọi người giúp mình câu c và d với ạ__


Tìm nghiệm nguyên: 2^x+7=y^2

21-06-2016 - 09:54

Bài 1: Tìm nghiệm nguyên của phương trình:

a) 2x + 7 = y2

b) 5x3 = y3 + 317

c) y(x-1) = x2 + 2

d) xy+ 2xy - 243y + x = 0

e) xyz = 4(x + y +z )

f)( x2 + y )( x + y) = (x - y)2

 

  


Cho f(x) = 6x4 – 7x3 + ax2 + 3x +2 và g(x) = x2 – x + b. Xác định a, b để f(x) chia hết...

09-05-2016 - 21:42

câu 1 :Cho f(x) = 6x4 – 7x3 + ax2 + 3x +2  và g(x) = x2x + b. Xác định a, b để

           f(x) chia hết cho g(x).

câu 2:  Chứng minh rằng với mọi số nguyên n , ta có A =[ n3(n- 7)- 36n ] chia hết cho 7