Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


thank you

Đăng ký: 04-05-2016
Offline Đăng nhập: 07-03-2017 - 00:26
***--

Chủ đề của tôi gửi

chứng minh $\sum \frac{1}{x^5+y^5+1}\leq \...

20-05-2016 - 21:35

moi nguoi giup minh bai nay voi. minh cam on truoc:) cho xyz=1; x,y,z>0 chung minh

$\sum \frac{1}{x^5+y^5+1}\leq \frac{x^2+y^2+z^2}{3}$


chứng minh $\sum \frac{1}{x^5+y^5+1}\leq \...

20-05-2016 - 21:33

 moi nguoi giup minh bai nay voi ; minh cam on nhieu:)cho xyz=1 ;x,y,z>0

$\sum \frac{1}{x^5+y^5+1}\leq \sum \frac{x^2}{3}$

 


tìm max của P=1/x^2+1/y^2+1/xy

20-05-2016 - 16:56

tìm max của $\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}+\frac{1}{2xy}$ biết x+y=1;x,y>=0


tìm quỹ tích trực tâm H tam giac ABC

20-05-2016 - 16:49

cho đường tròn (o) cố định. Pcố định nằm ngoài đường tròn. PA tiếp tuyến. PBC cát tuyến. tìm quỹ tích trực tâm H của tam giác ABC


tìm quỹ tích trực tâm H tam giac ABC

14-05-2016 - 21:08

cho đường tròn (O) cố định, P cố định nằm ngoài đường tròn. tiếp tuyến PA . cát tuyến PBC di chuyển. Tìm quỹ tích trực tâm H của  tam giác ABC.