Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


xzlupinzx

Đăng ký: 05-05-2016
Offline Đăng nhập: 31-07-2017 - 18:46
-----

#649503 Từ một cỗ bài tú lơ khơ gồm 52 con, lấy ngẫu nhiên lần lượt không hoàn lại từ...

Gửi bởi xzlupinzx trong 13-08-2016 - 22:31

Không ai giải, mình giải nhận xét giùm nha:

a) $n(\Omega )=A_{52}^{3}$

Gọi A là biến cố: quá trình dừng lại ở lần thứ 3

$n(A)=48.47.4$ (vì lần rút thứ nhất và 2 không được con át nên có 48.47, lần thứ 3 rút được con át nên có 4 cách)

P(A)=............

b) TH1: quá trình dừng lại ở lần 1

X/s: 4/52

TH2: quá trình dừng lại ở lần 2

Xs: $\frac{48\times 4}{A_{52}^{2}}$

TH3: quá trình dừng lại ở lần 3:

X/s: kết quả của câu a

X/s cần tìm:.....+........+........

giải như thế đúng không sao trong diễn đàn kia có người giải khác
#649492 $tan(\frac{\pi }{4}-x)=tan2x$

Gửi bởi xzlupinzx trong 13-08-2016 - 21:52

có tan là có cos ở dưới mẫu đó bạn, từ đó suy điều kiện

giải thử đi  :angry: đâu đơn giản thế
#649398 Tính xác suất để 2 số lấy được đều là số chẵn.

Gửi bởi xzlupinzx trong 13-08-2016 - 15:19

Số các chữ số được lập 6^{2}$=36

Số các chữ số chẵn được lập: 3.6=18 số

Gọi A là biến cố rút được 2 số đều chẵn trong tập X

$n\left ( \Omega \right )=C_{36}^{2}$

$n\left ( A \right )=C_{18}^{2}$

$P\left ( A \right )=\frac{C_{18}^{2}}{C_{36}^{2}}=\frac{17}{70}$
#648835 1 bài thi trắc nghiệm gồm 12 câu hỏi. Mỗi câu có 1 phương án đúng và 4 sai. M...

Gửi bởi xzlupinzx trong 09-08-2016 - 23:28

b) âm điểm

TH1: 2 đúng 10 sai

X/s: $C_{12}^{2}$.(1/5)^2.(4/5)^10=0,28( xấp xỉ)

TH2: 1 đúng 11 sai

X/s: 12.1/5.(4/5)^11=0,2(xấp xỉ)

TH3: 12 câu sai

X/s: (4/5)^12=0,069(xấp xỉ)

Vây X/s cần tìm là 0,549

Làm lụi haha :D
#648831 1 bài thi trắc nghiệm gồm 12 câu hỏi. Mỗi câu có 1 phương án đúng và 4 sai. M...

Gửi bởi xzlupinzx trong 09-08-2016 - 23:18

a)13 điểm

Để được 13 điểm cần 5 câu đúng 7 câu sai: $C_{12}^{5}=792$ khả năng

1 câu đúng có xác suất 1/5, 1 câu sai có xác suất 4/5

Vậy xác suất để được 13 điểm là 792.(1/5)^5.(4/5)^7=0,053 (xấp xỉ)

Hên xui  :D
#631538 Topic về phương trình và hệ phương trình

Gửi bởi xzlupinzx trong 06-05-2016 - 00:12

Bài 15: Giải BPT

$x^{4}+2x^{3}+2x^{2}-2x+1\leqslant \left ( x^{3} +x\right )\sqrt{\frac{1-x^{2}}{x}}$

Bài 16: Giải BPT

$\sqrt{3x}+\sqrt{x-2}\geqslant \sqrt{-2x^{2}+8x+10}$