Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


bleuceiu

Đăng ký: 10-05-2016
Offline Đăng nhập: 26-09-2018 - 20:25
-----

Chủ đề của tôi gửi

tìm nguyên hàm $\int x^{2}\sqrt{x^{2}+1}dx...

05-08-2018 - 20:33

tìm nguyên hàm $\int x^{2}\sqrt{x^{2}+1}dx$


tìm nguyên hàm $\int x^{3}\sqrt{x^{2}+1}....

22-07-2018 - 20:45

Tìm nguyên hàm sau:
1. $\int x^{3}\sqrt{x^{2}+1}.dx$

2. $\int \frac{dx}{x^{2}+x+1}$


Giải PT vô tỷ bằng phương pháp đánh giá

21-08-2017 - 22:19

Mình không đánh được ký tự nên mình viết ra đây nhé:

(bài hình toán chuyên nghệ an) tìm tập hợp điểm I và K

10-05-2016 - 21:12

1. Cho đuòng thẳng xy và một điểm A cố định nằm ngoài đường thẳng ấy. Điểm M chuyển động trên xy, trên đoạn thẳng AM lấy điểm I sao cho:
AI.AM = k2, trong đó k là số dương cho trước và k nhỏ hơn khoảng cách từ A đến đường thẳng xy. Dựng hình vuông AIJK, tìm tập hợp điểm I và tập hợp điểm K.
2.Cho đường tròn (O;R) và đường kính AB cố định. Điểm M di động trên đường tròn, C là một điểm cố đinh giữa A và O. N là một điểm trên (O) sao cho NC vuông góc MC. K là trung điểm MN. I là trung điểm OC,
a) TÌm vị trí M sao cho độ dài MC lớn nhất.
b) CMR: khi M di động trên (O) thì điểm K di động trên đường tròn (I) cố định.