Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


trungdung19122002

Đăng ký: 20-05-2016
Offline Đăng nhập: 13-06-2019 - 15:49
-----

Chủ đề của tôi gửi

$\frac{2018^{2018}+1}{2019^{2019}+1}...

22-02-2019 - 14:24

So sánh $\frac{2018^{2018}+1}{2019^{2019}+1}$ và $\frac{2017^{2017}+1}{2018^{2018}+1}$


Chứng minh rằng $(a^2-b^2)(b^2-c^2)(c^2-a^2)\leq \sqrt{5}$

20-06-2017 - 21:35

Cho các số thực không âm $a;b;c$ thỏa mãn $a+b+c= \sqrt{5}$ . Chứng minh rằng $(a^2-b^2)(b^2-c^2)(c^2-a^2)\leq \sqrt{5}$


$(a+b+c)^3\geq 6\sqrt{3}(a-b)(b-c)(c-a)$

16-06-2017 - 09:02

Cho $a;b;c$ là các số thực không âm. Chứng minh rằng $(a+b+c)^3\geq 6\sqrt{3}(a-b)(b-c)(c-a)$


$a^{3}+b^{3}+c^{3}=\overline{abc}$

16-05-2017 - 10:08

Tìm các chữ số $a ; b ; c$ thỏa mãn $a^{3}+b^{3}+c^{3}=\overline{abc}$


Chứng minh rằng điểm $O$ nằm trong hoặc nằm trên cạnh của tam giác $ABC...

08-03-2017 - 21:05

Cho đường tròn tâm $O$ bán kính 1, tam giác $ABC$ có các đỉnh $A, B, C$ nằm trong đường tròn và có diện tích lớn hơn hoặc bằng 1. Chứng minh rằng điểm $O$ nằm trong hoặc nằm trên cạnh của tam giác $ABC$