Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Jiki Watanabe

Đăng ký: 25-05-2016
Offline Đăng nhập: 03-01-2019 - 22:38
***--

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh $\prod_{j=1}^{p} (j^2+1)$ chia p dư 0 hoặc 4

13-12-2018 - 13:12

Cho số nguyên tố p>3. Chứng minh số dư của phép chia $\prod_{j=1}^{p} (j^2+1)$ cho $p$ là 0 hoặc 4.


Cho p chia 8 dư 1. Chứng minh $2^{\frac{p-1}{2}...

13-12-2018 - 13:06

Cho số nguyên tố p>3. Chứng minh rằng nếu p chia 8 dư 1 thì $2^{\frac{p-1}{2}}-1$ chia hết cho p


$m=\frac{9^p-1}{8}$. Chứng minh $3^{m-1...

13-12-2018 - 12:53

Cho p là số nguyên tố lẻ. Đặt $m=\frac{9^p-1}{8}$. Chứng minh m là một hợp số lẻ, không chia hết cho 3 và $3^{m-1}\equiv 1$ (mod m)


$5^{p^{2}}+1 \equiv 0 $ (mod $p^2$)

13-12-2018 - 12:49

Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho $5^{p^{2}}+1 \equiv 0 $ (mod $p^2$)


Chứng minh $\exists a;b;c \in \mathbb{N}$ là nghiệm...

08-05-2018 - 03:50

Chứng minh rằng tồn tại các số tự nhiên a,b,c là nghiệm đúng của phương trình $x^2+y^2+z^2=3xyzvà thoả mãn điều kiện: min {a,b,c} > 24