Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Jiki Watanabe

Đăng ký: 25-05-2016
Offline Đăng nhập: 29-09-2018 - 05:30
***--

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh $\exists a;b;c \in \mathbb{N}$ là nghiệm...

08-05-2018 - 03:50

Chứng minh rằng tồn tại các số tự nhiên a,b,c là nghiệm đúng của phương trình $x^2+y^2+z^2=3xyzvà thoả mãn điều kiện: min {a,b,c} > 24 


Chứng minh $\sum_{a=1}^{n}a^3=(\sum_{a=1}^...

06-05-2018 - 16:34

Chứng minh rằng $1^3+2^3+3^3+...+n^3=(1+2+3+...+n)^2$ 


Tìm quỹ tích tâm đường tròn nội, ngoại tiếp tam giác MNB

26-04-2018 - 03:06

Cho đường tròn tâm O đường kính AB. N di động trên tiếp tuyến tại B của (O). Kẻ tiếp tuyến NM với đường tròn.

a) Tìm quỹ tích điểm P là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác MNB

b) Tìm quỹ tích điểm Q là tâm đường tròn nội tiếp tam giác MNB.


Chứng minh rằng $\frac{27a^2}{c(c^2+9a^2)}+\frac...

26-04-2018 - 02:59

Cho a,b,c dương thỏa mãn $\frac{1}{a}+\frac{2}{b}+\frac{3}{c}=3$. Chứng minh rằng $\frac{27a^2}{c(c^2+9a^2)}+\frac{b^2}{a(4a^2+b^2)}+\frac{8c^2}{b(9b^2+4c^2)}\geq \frac{3}{2}$


CMR $\frac{1}{1+a}+\frac{1}{1+b}...

16-04-2018 - 21:53

Cho a,b >0 thỏa mãn (a+b)3+4ab $\leq $ 12

Chứng minh rằng $\frac{1}{1+a}+\frac{1}{1+b}+2015ab \leq 2016$