Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


hknguyen1904

Đăng ký: 26-05-2016
Offline Đăng nhập: 20-07-2017 - 10:42
-----

Chủ đề của tôi gửi

Đường tròn nội tiếp tam giác

04-07-2016 - 11:10

Cho (O,R) và (I,r) tiếp xúc trong tại T. A di chuyển trên (O). Từ A kẻ 2 tiếp tuyến tới (I) cắt tiếp tuyến chung tại T của 2 đường tròn tại B,C. Chứng minh rằng r(ABT) + r(ACT) không đổi khi A di chuyển trên (O)( trong đó r(XYZ) để chỉ bán kính đường tròn nội tiếp tam giác XYZ)