Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Haoblythe

Đăng ký: 27-05-2016
Offline Đăng nhập: 14-12-2017 - 11:39
-----

Chủ đề của tôi gửi

$cos^{4}x-cos2x-cos4x=0$

04-12-2017 - 07:24

$cos^{4}x-cos2x-cos4x=0$


giải phương trình

04-06-2016 - 20:45

\displaystyle{\left ( x-3 \right )\left ( x-5\left) ( x-6 \right ) \left ( x-10 \right )=24x^{2}\displaystyle{\left ( x-3 \right )\left ( x-5\left) ( x-6 \right ) \left ( x-10 \right )=24x^{2}}

 

 


giải pt

04-06-2016 - 20:06

$\left ( x-3 \right )\left ( x-5\left) ( x-6 \right ) \left ( x-10 \right )=24x^{2}$


chứng minh $sin^{2009} a+cos a\leq \frac{5}{4}$

04-06-2016 - 20:04

chứng minh $sin^{2009} a+cos a\leq \frac{5}{4}$


xác định hệ số a,b,c của hàm số

03-06-2016 - 13:20

xác định hệ số a,b,c của hàm số $f(x)=ax^{3 }+bx^{2}+cx+d$ biết f(0)=0 ;f(1)=12 ;f(2)=4 ; f(3)=1