Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


chanlerscofield

Đăng ký: 31-05-2016
Offline Đăng nhập: 24-10-2016 - 12:40
-----

#648214 Giải phương trình $\left | x-1 \right |+\sqrt{2x-x^2...

Gửi bởi chanlerscofield trong 06-08-2016 - 14:09

Giải phương trình $\left | x-1 \right |+\sqrt{2x-x^2}+x^2+x+1=\sqrt{6x^2+3}+\sqrt{2x-1}$
#647326 Tìm GTNN của $P=\frac{x}{y+z}+\frac{y...

Gửi bởi chanlerscofield trong 31-07-2016 - 13:20

Cho các số thực không âm $x,y,z$ thỏa mãn điều kiện $xy+yz+xz>0$. Tìm GTNN của $P=\frac{x}{y+z}+\frac{y}{z+x}+\frac{z}{x+y}+4\sqrt{2}\sqrt{\frac{xy+yz+xz}{x^2+y^2+z^2}}$
#645758 Tìm GTNN của $P=\sum \frac{2}{\left | a-b...

Gửi bởi chanlerscofield trong 21-07-2016 - 00:14

Cho $a,b,c$ là các số thực phân biệt thỏa mãn $a+b+c=1$ và $ab+bc+ca>0$. Tìm GTNN của $P=\frac{2}{\left | a-b \right |}+\frac{2}{\left | b-c \right |}+\frac{2}{\left | c-a \right |}+\frac{5}{\sqrt{ab+bc+ca}}$

 

 
#645178 Tìm GTNN của $\frac{1}{2a+b+2\sqrt{2bc...

Gửi bởi chanlerscofield trong 16-07-2016 - 17:35

Cho $a,b,c$ là các số thực dương. Tìm GTNN của $\frac{1}{2a+b+2\sqrt{2bc}}-\frac{8}{\sqrt{2a^2+2(a+c)^2+3}}$
#644799 Tìm GTLN của $P=\frac{1}{\sqrt{1+a^2}...

Gửi bởi chanlerscofield trong 13-07-2016 - 14:29

Cho $a,b,c$ là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc=1$ và $max\left \{ a,b,c \right \}\leq 4$. Tìm GTLN của $P=\frac{1}{\sqrt{1+a^2}}+\frac{1}{\sqrt{1+b^2}}+\frac{1}{\sqrt{1+c}}$
#643658 Chứng minh $\sum \frac{a(a+c-2b)}{ab+1}$

Gửi bởi chanlerscofield trong 04-07-2016 - 19:57

Cho $a,b,c>0$ có tổng bằng $3$. Chứng minh $\frac{a(a+c-2b)}{ab+1}+\frac{b(b+a-2c)}{bc+1}+\frac{c(c+b-2a)}{ca+1}\geq 0$

 
#640346 $\left\{\begin{matrix}\frac{xy+1...

Gửi bởi chanlerscofield trong 14-06-2016 - 20:59

Giải hệ phương trình $\left\{\begin{matrix}\frac{xy+1}{x+y-1}+\frac{x+y-4}{x+y-xy}=0 & & \\ \sqrt[4]{x+y-xy}+\sqrt[4]{x+y-1}=\sqrt{x}+\sqrt{y} & & \end{matrix}\right.$

 #640178 Giải phương trình $x^4+4x^3+12x^2+18x+24=0$

Gửi bởi chanlerscofield trong 14-06-2016 - 00:29

Giải phương trình $x^4+4x^3+12x^2+18x+24=0$