Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


chanlerscofield

Đăng ký: 31-05-2016
Offline Đăng nhập: 24-10-2016 - 12:40
-----

Chủ đề của tôi gửi

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau trong đó phải có mặt hai chữ số...

23-10-2016 - 19:21

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau trong đó phải có mặt hai chữ số $2$ và $3$


Giải phương trình $\left | x-1 \right |+\sqrt{2x-x^2}+x^2...

06-08-2016 - 14:09

Giải phương trình $\left | x-1 \right |+\sqrt{2x-x^2}+x^2+x+1=\sqrt{6x^2+3}+\sqrt{2x-1}$


$\left\{\begin{matrix}2xy^3-3y^2-4xy+\frac...

05-08-2016 - 12:57

Giải phương trình $\left\{\begin{matrix}2xy^3-3y^2-4xy+\frac{43}{27}=0 & & \\ 6x^3y+3xy^3+5xy=6x^2y^2+2x^2+y^2+1 & & \end{matrix}\right.$


Giải phương trình $(x+2)\left | x \right |+x^3-2x^2+x-4=(x+1)\sqrt...

05-08-2016 - 12:21

Giải phương trình $(x+2)\left | x \right |+x^3-2x^2+x-4=(x+1)\sqrt{x+2}$


$\left\{\begin{matrix}(x+y+1)\sqrt{x-y...

31-07-2016 - 15:51

Giải hệ phương trình $\left\{\begin{matrix}(x+y+1)\sqrt{x-y}+2y+2=0 & & \\ (x^2+2)(x-y-3)=y^2+2 & & \end{matrix}\right.$