Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


TanSan26

Đăng ký: 04-06-2016
Offline Đăng nhập: 31-12-2018 - 18:40
*----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $\frac{1}{b(a+b)}+\frac{1}...

31-12-2018 - 17:35

Cho a,b,c >0 tm abc=1. Chứng minh:
$\frac{1}{b(a+b)}+\frac{1}{c(b+c)}+\frac{1}{a(c+a)} \geq \frac{3}{2}$

P.s: Sắp thi rồi lo quá :((((

Dưới đây là link các tài liệu toán hay (bao gồm: Số, Tổ, Đại, Hình, Bất, ...)

1)https://diendantoanh...n-olympic-toán/

2)https://diendantoanh...c-giải-tích-hh/

3)https://nguyenvanlinh.wordpress.com/

4)http://analgeomatica.blogspot.com/


Trong chủ đề: cmr XKYL nội tiếp

29-12-2018 - 07:49

Cho tam giác ABC nội tiếp (O), AB<AC, đường cao AH, trung tuyến AM. Gọi P, Q là hai điểm thuộc cung BC không chứa sao cho PQ//BC và tia AP nằm giữa hai tia AQ và AH. Gọi K, X thứ tự là hình chiếu vuông góc của B lên AP, AQ; L, Y thứ tự là hình chiếu vuông góc của C lên AP, AQ.

1. Chứng minh rằng XKYL là tứ giác nội tiếp tâm M.

2. Chứng minh rằng HM là phân giác góc KHL; H, K, M, L cùng thuộc một đường tròn( đường tròn tâm I).

3. Gọi giao điểm khác K của AP và (I) là N. Chứng minh rằng NL luôn đi qua một điểm cố định khi P, Q di chuyển.

Dưới đây là link các tài liệu toán hay (bao gồm: Số, Tổ, Đại, Hình, Bất, ...)

1)https://diendantoanh...n-olympic-toán/

2)https://diendantoanh...c-giải-tích-hh/

3)https://nguyenvanlinh.wordpress.com/

4)http://analgeomatica.blogspot.com/


Trong chủ đề: ĐỀ THI LUYỆN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA

07-09-2016 - 22:46

Bài 5: $(a;b;c)\rightarrow (x+2,y+1,z+6),f(x,y,z)=(x+2)^3(y+1)^2(z+6),g(x,y,z)=x+y+z-1,x,y,z\ge 0$.

Từ giả thiết: $a+b+c=10\implies g(x,y,z)=0\implies x,y,z\in [0;1]$.

Sử dụng phương pháp hàm số, ta chứng minh được:

$f(0,0,1)\le f(x,y,z)\le f(\frac{2}{5},\frac{3}{5},0)$.

Vậy $\left\{\begin{matrix} F_{min}=f(0,0,1)=56\iff (a;b;c)=(2,1,7)\\F_{max}=f(\frac{2}{5},\frac{3}{5},0)=\frac{663552}{3125}\iff (a,b,c)=(\frac{12}{5},\frac{8}{5},6)  \end{matrix}\right.$


Trong chủ đề: Tính $cos(\alpha+\frac{\pi}{6})...

13-08-2016 - 07:19

ừm đúng r!

nhưng theo cách đó thì

$\cos \alpha \cos \frac{\pi }{6}-\sin \alpha \sin \frac{\pi }{6}=\frac{1}{3}\cdot \frac{\sqrt{3}}{2}-\left ( -\frac{2\sqrt{2}}{3} \right )\cdot \frac{1}{2}=\frac{\sqrt{3}+2\sqrt{2}}{6}$

 

mà dùng máy tìm kq trước bằng shift cos thì lại ra kq $\frac{\sqrt{3}-2\sqrt{2}}{6}$

Nếu anh bấm: $cos^{-1}(\frac{1}{3})\implies A$. Anh phải xem thử $A\in [\frac{-\pi}{2};0]$ không rồi mới tính chứ :))


Trong chủ đề: Tính $cos(\alpha+\frac{\pi}{6})...

12-08-2016 - 19:16

Giải

Ta có:$\cos \left ( \alpha \right )=\frac{1}{3}$

-> $\sin _{2}\alpha +\cos ^{2}\alpha =1$

 <=> $\sin \alpha =\sqrt{1-\cos ^{2}\alpha }$= $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

vì $-\frac{\pi }{2}< \alpha < 0$ nên $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$.

 

:icon10:  -pi/2<a<0 => sin a 2 căn 2 /3   (công thức lượng giác cơ bản)

=$\frac{\sqrt{3}}{2}\cos \alpha -\frac{1}{2}\sin \alpha$ (giờ thế sin a và cos a đã tìm ở trên vô)

=$\frac{\sqrt{3}-2\sqrt{2}}{6}$

 

 

chắc em mới học lượng giác hen? cố lên.

Ủa: $\frac{-\pi}{2}<\alpha<0\implies sin(\alpha)<0$ chứ.

Ví dụ: $\alpha=\frac{-\pi}{3}\in [-\frac{\pi}{2};0]\implies sin(\alpha)=\frac{-\sqrt{3}}{2}<0$ :))