Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


TanSan26

Đăng ký: 04-06-2016
Offline Đăng nhập: 31-12-2018 - 18:40
*----

#638084 Đề Toán Tỉnh Hưng Yên 2016-2017

Gửi bởi TanSan26 trong 04-06-2016 - 21:15

Bài 6: Ta có $\sqrt{2a^2+ab+2b^2}=\sqrt{\frac{5}{4}(a+b)^2+\frac{3}{4}(a-b)^2}\ge \frac{\sqrt{5}}{2}(a+b)$

Suy ra $\sum \sqrt{2a^2+ab+2b^2}\ge \sqrt{5}(a+b+c)\ge \frac{\sqrt{5}}{3}(\sum \sqrt{a})^2=\frac{\sqrt{5}}{3}$.

Vậy $MinP=\frac{\sqrt{5}}{3}$. Dấu $=$ xảy ra khi $a=b=c=\frac{1}{9}$
#638078 Tìm các số nguyên $x;y$ thỏa mãn: $y^2+2xy-3x-2=0$

Gửi bởi TanSan26 trong 04-06-2016 - 21:06

Ta có $(x+y)^2=x^2+3x+2 $

Do đó $x^2+3x+2 = k^2 $

Ta có $4x^2 + 12x+8 = 4k^2 =? (2x+3)^2 -4k^2=1 =>(2x+3-2k)(2x+3+2k)=1 $

Tới đây dễ rồi 

Mình có cách này bạn xem thử nhé !

$pt\iff 4y^2+4x(2y-3)-8=0\iff (4y^2-9)+4x(2y-3)+1=0\iff (2y-3)(2y+3+4x)=-1$