Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


minhhiep01

Đăng ký: 13-06-2016
Offline Đăng nhập: 16-06-2016 - 10:02
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của $A=2xy+yz+zx$

14-06-2016 - 19:45

ai giúp lèm nhanh mấy bài này với!

1. cho x, y,z là các số thực thỏa mãn $x^2+y^2+z^2=1$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của $A=2xy+yz+zx$