Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Rachell

Đăng ký: 19-06-2016
Offline Đăng nhập: 15-07-2016 - 08:37
-----

Chủ đề của tôi gửi

Rút gọn các biểu thức

19-06-2016 - 12:22

a)A= [ sinx.sinx (π/3 -x) .sin (π/3 +x)]2  + [cosx.cos (π/3 -x ).cos(π/3 + x)]2

b) B= sin(3π/2 -x) +cos(7π+x)+2sin(9π/2 +x)

c)E= tan2a-tana /1-tan2 2a.tana

d)D= tanx .tan (x+π/3)+tan(x+π/3).tan(x+2π/3 )+ tan (x+2π/3).tanx

 

 *Thoong cảm vì mình k gõ được công thức toán học :D  :D

 


Giải Bất phương Trình

19-06-2016 - 11:01

a.( x+2)(x^2-4) ≤ 0 
b.x (9x^2 -1 )(3x+1) ≤ 0
c.(2x+5)(2x^2 -1) ≤ 0
d.(1-3x)(-6x^2 +5x +1 ) ≥ 0