Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Kagome

Đăng ký: 23-06-2016
Offline Đăng nhập: 19-11-2017 - 18:29
****-

Chủ đề của tôi gửi

$B=\frac{a}{a^2+2b+3}+\frac{b}{b^2+2c...

01-05-2017 - 14:17

Cho $a,b,c$ là các số thực dương thỏa: $a^2+b^2+c^2=3$. Tìm GTLN:

$B=\frac{a}{a^2+2b+3}+\frac{b}{b^2+2c+3}+\frac{c}{c^2+2a+3}$.


$P=9x^2+8y^2-12xy+6x-20y+18$

30-03-2017 - 23:55

Cho hai số thực $x,y$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$P=9x^2+8y^2-12xy+6x-20y+18$


Trong trường hợp chia cắt nào thì sự sai biệt về giá trị là lớn nhất?

17-03-2017 - 19:20

Giả sử rằng giá bán của viên kim cương tỉ lệ với bình phương khối lượng của nó. Khi đem một viên kim cương cắt thành ba phần và vẫn bán với giá như trên (đúng tỉ lệ trên) thì tổng số tiền thu được tăng hay giảm và trong trường hợp chia cắt nào thì sự sai biệt về giá trị là lớn nhất? 


$x^2=y^2(x+y^4+2y^2)$

15-03-2017 - 22:00

Tìm tất cả các nghiệm nguyên $x,y$ của phương trình:

$x^2=y^2(x+y^4+2y^2)$


$\frac{x}{x+yz}+\frac{y}{y+zx}+...

02-01-2017 - 01:09

Cho $x,y,z>0$ và $x+y+z=1$.

Cm: 

$\frac{x}{x+yz}+\frac{y}{y+zx}+\frac{z}{z+xy}\leqslant \frac{9}{4}$