Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


lelehieu2016

Đăng ký: 26-06-2016
Offline Đăng nhập: 06-08-2018 - 22:01
****-

#694035 Giải hệ phương trình hai ẩn

Gửi bởi lelehieu2016 trong 01-10-2017 - 20:16

Mọi người giải giúp với:

Hình gửi kèm

  • IMG_20171001_201558.jpg#669282 Giải các phương trình

Gửi bởi lelehieu2016 trong 22-01-2017 - 08:50

Giải các phương trình sau:

a) $(\sqrt{3}-1)x-x+4-\sqrt{3}=0$                 b)$(\sqrt{3}-1)x=2(\sqrt{3}+1)x-3\sqrt{3}$

c)$\frac{(5-x)\sqrt{5-x}+(x-3)(\sqrt{x-3})}{\sqrt{5-x}+\sqrt{x-3}}=2$     d)$x+\sqrt{x-5}=5$
#661833 Bài 1: Tìm GTNN của biểu thức: $Q=\frac{(x+9)(x+16)}...

Gửi bởi lelehieu2016 trong 13-11-2016 - 22:07

$A = \dfrac{x+2}{x^2+4} \iff Ax^2 - x + 4A - 2 = 0$

$\Delta_x = 1 - 4A(4A - 2) \geqslant 0$

$\iff (4A + 1)^2 \leqslant 2 < 4$

$\iff - 2 < 4A + 1 < 2$

$\iff -3 < 4A < 1$

$\implies -1 < -\dfrac34 < A < \dfrac14 < 1$

$\implies A = 0 \implies x=-2$

bài này có cách nào khác không bạn? ví dụ như Cô-si, Bu-nhi-a-cốp-xki,... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
#653931 $f\left ( 1 \right )= 5; f\left ( 2 \right )= 11; f...

Gửi bởi lelehieu2016 trong 12-09-2016 - 21:36

Đa thức bậc 4 có hệ số bậc cao nhất là 1 và thỏa mãn $f\left ( 1 \right )= 5; f\left ( 2 \right )= 11; f\left ( 3 \right )= 21. Tính f\left ( -1 \right )+f\left ( 5 \right )$
#651886 $|x-2|-|x+4|<6$

Gửi bởi lelehieu2016 trong 29-08-2016 - 21:19

+) TH: $x<-4$ đề bài $-(x-2)+(x+4)<6 (!)$

+) TH: $-4\leq x\leq 2$ đề bài $\Leftrightarrow -(x-2)-(x+4)<6\Leftrightarrow x>-4$

+) TH: $x>2$ đề bài tương đương: $(x-2)-(x+4)<6$ (đúng)

Vậy x > -4

bài này có thể giải theo bất đẳng thức trị tuyệt đối $\left | A \right |-\left | B \right |\leq \left | A-B \right |$
#651866 cho các số 0; 1; 2; 3 lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau. Hãy tính t...

Gửi bởi lelehieu2016 trong 29-08-2016 - 20:27

Làm sao biết tổng của chúng vậy bạn ? Cộng từ từ lại chăng ?

Mình viết ra 18 số rồi cộng lại là được
#651865 $\left | x-3 \right |-\left | x+4 \right |<7$

Gửi bởi lelehieu2016 trong 29-08-2016 - 20:26

Xét:

+) $x \geq 3$

BPT $<=> x-3-x-4 <7$ $=>lđ$

+) $-4 \leq x <3$

BPT $<=> 3-x-x-4<7 <=>x>-4$

+) $x < -4$

BPT $<=> 3-x + x+4<7=> VN$

Vậy $x \geq -4$

Bài này có thể giải bằng cách dùng bất đẳng thức $\left | A \right |-\left | B \right |\leq \left | A-B \right |$
#651856 cho các số 0; 1; 2; 3 lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau. Hãy tính t...

Gửi bởi lelehieu2016 trong 29-08-2016 - 20:06

Có thể viết được 18 số có 4 chữ số khác nhau 

Tổng của chúng là: 38664
#651852 Topic toán THCS đại số phần hệ số góc của đường thẳng y=ax+b

Gửi bởi lelehieu2016 trong 29-08-2016 - 19:55

Cho bốn điểm $A\left ( 1;4 \right );B\left ( 3;5 \right );C\left ( 6;4 \right );D\left ( 2;2 \right )$. Tứ giác ABCD là hình gì ?
#651851 Topic toán THCS đại số phần hệ số góc của đường thẳng y=ax+b

Gửi bởi lelehieu2016 trong 29-08-2016 - 19:52

Cho bốn điểm $A\left ( 1;4 \right );B\left ( 3;5 \right );C\left ( 6;4 \right );D\left ( 2;2 \right )$. Tứ giác ABCD là hình gì ?
#651850 $\left | x-2 \right |+\left | x-7 \right |> 5$

Gửi bởi lelehieu2016 trong 29-08-2016 - 19:47

$\left | x-2 \right |+\left | x-7 \right |=\left | x-2 \right |+\left | 7-x \right |\geq \left | x-2+7-x \right |=5$

Dấu "=" xảy ra khi $\left ( x-2 \right )\left ( 7-x \right )\geq 0\Leftrightarrow 2\leq x\leq 7$

Do đó $\left | x-2 \right |+\left | x-7 \right |> 5\Leftrightarrow x>7$ và $x<2$

bài này có thể giải theo cách khác
#651847 $\left | x-2 \right |+\left | x-7 \right |> 5$

Gửi bởi lelehieu2016 trong 29-08-2016 - 19:41

Có thể giải theo cách này:

$\left | x-1 \right |>\left | x+2 \right |-3$

Áp dụng bất đẳng thức $\left | A \right |-\left | B \right |\leq \left | A-B \right |$ ta có:

$\left | x+2 \right |-\left | x-1 \right |\leq \left |x+2-x+1 \right |= 3$

$\Rightarrow \left | x+2 \right |-\left | x-1 \right |\leq 3 \Rightarrow \left | x-1 \right |\geq \left | x+2 \right |-3$

Dấu ''='' xảy ra:

$\Leftrightarrow x+2\geq x-1\geq 0$ hoặc$x+2\leq x-1\leq 0$

$\Leftrightarrow x\geq 1$

Do đó:

$\left | x-1 \right |> \left | x+2 \right |-3$

$\Leftrightarrow x< 1$

Vậy $S=\left \{ x|x< 1 \right \}$
#651806 $\left | x-2 \right |+\left | x-7 \right |> 5$

Gửi bởi lelehieu2016 trong 29-08-2016 - 16:02

$\left | x-1 \right |>\left | x+2 \right |-3$
#651791 $\left | x-3 \right |-\left | x+4 \right |<7$

Gửi bởi lelehieu2016 trong 29-08-2016 - 15:19

Giải BPT

$\left | x-3 \right |-\left | x+4 \right |<7$
#651599 $\left | x-2 \right |+\left | x-7 \right |> 5$

Gửi bởi lelehieu2016 trong 28-08-2016 - 08:39

$\left | x-2 \right |+\left | x-7 \right |> 5$