Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


lelehieu2016

Đăng ký: 26-06-2016
Offline Đăng nhập: 06-08-2018 - 22:01
****-

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh rằng phương trình có nghiệm

10-10-2017 - 15:56

Chứng minh rằng phương trình có 2 nghiệm nếu 1 trong các điều kiện sau thỏa mãn:

Chứng minh rằng phương trình sau có 2 nghiệm: $\frac{1}{x-a...

10-10-2017 - 09:18

Cho $a,b,c\epsilon R$, a,b,c khác nhau đôi một. Chứng minh rằng phương trình sau có 2 nghiệm:
$\frac{1}{x-a}+\frac{1}{x-b}+\frac{1}{x-c}=0$

Giải hệ phương trình hai ẩn

01-10-2017 - 20:16

Mọi người giải giúp với:

Tìm m để phương trình sau có đúng 4 nghiệm dương phân biệt

11-08-2017 - 21:15

Cho phương trình: x^4-2mx^3+mx^2-2mx+1=0
Tìm m để phương trình sau có đúng 4 nghiệm dương phân biệt.

Giải các phương trình

22-01-2017 - 08:50

Giải các phương trình sau:

a) $(\sqrt{3}-1)x-x+4-\sqrt{3}=0$                 b)$(\sqrt{3}-1)x=2(\sqrt{3}+1)x-3\sqrt{3}$

c)$\frac{(5-x)\sqrt{5-x}+(x-3)(\sqrt{x-3})}{\sqrt{5-x}+\sqrt{x-3}}=2$     d)$x+\sqrt{x-5}=5$