Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Thoang0913

Đăng ký: 27-06-2016
Offline Đăng nhập: 20-09-2017 - 19:08
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh rằng $O,I,M,N$ đồng viên.

30-08-2017 - 22:36

Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn $(O)$. $AC$ cắt $BD$ ở $I$. Gọi $M,N$ lần lượt là giao điểm thứ hai của các cặp đường tròn các tam giác $AOB$ và $COD$, $BOC$ và $AOD$. Chứng minh rằng $O,I,M,N$ đồng viên. 


Chứng minh $HK$ đi qua trung điểm $M$ của $BC$.

07-06-2017 - 15:03

Cho tam giác $ABC$ có trực tâm $H$. Đường phân giác ngoài góc $\widehat{BHC}$ lần lượt cắt $AB,AC$ tại $D,E$. Phân giác trong góc $\widehat{BAC}$ cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác $ADE$ tại $K$.

Chứng minh $HK$ đi qua trung điểm $M$ của $BC$.


$2x^3+2x^2+5x+2017=0$ và $2x^3-8x^2+15x-2026=0$.

17-05-2017 - 16:04

Cho hai phương trình: $2x^3+2x^2+5x+2017=0$ và $2x^3-8x^2+15x-2026=0$. 

a) Chứng minh rằng mỗi phương trình trên đều có đúng $1$ nghiệm.

b) Tìm tổng của $2$ nghiệm đó. 


CMR: $(ab+bc+ca)(a+b+c)^3+48(ab+bc+ca)abc-25abc(a+b+c)^2\geq 0$

07-01-2017 - 08:47

Cho $a,b,c\geq 0$. Chứng minh rằng:

$(ab+bc+ca)(a+b+c)^3+48(ab+bc+ca)abc-25abc(a+b+c)^2\geq 0$


GPT: $x^4+2x^3+2x^2-2x+1=(x^3+x)\sqrt{\frac{1-x^2}{2...

08-10-2016 - 20:12

Giải phương trình:

$x^4+2x^3+2x^2-2x+1=(x^3+x)\sqrt{\frac{1-x^2}{2}}$