Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


lelehieu123456789

Đăng ký: 28-06-2016
Offline Đăng nhập: 23-08-2016 - 19:57
*****

Chủ đề của tôi gửi

Topic toán THCS đại số bài khó

19-08-2016 - 20:33

Cho ba đường thẳng :

(d1) : y=$\frac{-x}{2}+\frac{3}{2}$;

(d2) : y=2x-1 ;

(d3) : y=-2mx+m+1.

a) Tìm giá trị của m để ba đường thẳng trên đồng quy ;

b) Chứng minh rằng khi m thay đổi thì (d3) luôn đi qua một điểm cố định.


Toán THCS hình học 9

19-08-2016 - 20:22

Cho hình chữ nhật ABCD.

a) Chứng minh bốn điểm A, B, C, D cùng nằm trên một đường tròn ; xác định tâm và bán kính của đường tròn ấy.

b) Cho AB=2,5cm; BC=6cm. Tính bán kính đườn tròn đi qua bốn điểm A, B, C, D.


Topic toán THCS hình học

19-08-2016 - 20:11

Cho hình chữ nhật ABCD có AD=12cm, CD=16cm. Chứng minh rằng bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc một đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó.


Topic dành cho các em ôn thi hsg toán lớp 8

17-08-2016 - 21:16

Link dưới đây là các tài liệu hay :


Topic toán THCS bài hay

17-08-2016 - 21:06

Chứng minh tam giác ABC cân tại C khi và chỉ khi:

$\frac{cos^2{A+cos^2{B}}}{sin^2{A}+sin^2{B}}=\frac{1}{2}(cot^2{A}+cot^2{B})$