Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Sindly

Đăng ký: 02-07-2016
Offline Đăng nhập: 13-02-2018 - 20:05
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Chứng minh rằng A là phân số tối giản.

06-07-2016 - 17:25

b) ta có A = 1 — 1/(m(m+1)(m+2) + 6)
Ta có m(m+1)(m+2) + 6 chia hết cho 6 chia hết cho 3
Nên 1/(m(m+1)(m+2) + 6) là số thập phân vô hạn tuần hoàn
Do đó 1 — 1/(m(m+1)(m+2) +6) là số thập phân vô hạn tuần hoàn
Vậy A có thể được biểu diễn dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

tại sao A= 1-- 1/m(m+1)(m+2)+6


Trong chủ đề: Có 16 đội bóng đá tham gia thi đấu. Hỏi cần phải tổ chức bao nhiêu trận đ...

04-07-2016 - 14:49

tại sao lại là cộng mà ko phải là nhân ?  :blink:

thì cộng các trận vs nhau sẽ tính đc tổng các trận phải tổ chức :)


Trong chủ đề: Có 16 đội bóng đá tham gia thi đấu. Hỏi cần phải tổ chức bao nhiêu trận đ...

03-07-2016 - 21:29

đội 1 đấu 15 trân vs 15 đội còn lại
đội 2 đấu 14 trân vs 14 đội còn lại (đội 2 đã đấu vs đội 1 r nên k0 tính nx)

...............................................................
đội 15 đấu 1 trận vs 1 đội còn lại
Ta có: 15+14+13+...+3+2+1=120

Vậy phải tổ chức 120 trận đấu


Trong chủ đề: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

03-07-2016 - 09:54

a2a2  0 (với mọi a)
|y-2|  0 (với mọi y) => 3|y-2|  0

để A nhỏ nhất => a2a2 =0 và  3|y-2| =0

=>A= 0+0-1=-1
B=0 vì:
x0 =>|x| =x

=>x+|x| 0 =>x+|x|=0

x<0=> |x|= -x
=>x+|x|= x+(-x)=0
bạn có hiểu ko???