Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Sindly

Đăng ký: 02-07-2016
Offline Đăng nhập: 13-02-2018 - 20:05
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh rằng 4(a-b)(b-c)=(c-a)^2

06-07-2016 - 17:37

Cho $\frac{a}{2003}=\frac{b}{2004}=\frac{c}{2005}$
Chứng minh rằng 4(a-b)(b-c)=(c-a)^2


cho tỉ lệ thức a/b=c/d

06-07-2016 - 17:33

Cho tỉ lệ thức $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$. Chứng minh rằng ta có tỉ lệ thức sau:

$\frac{2005a-2006b}{2006c+2007d}=\frac{2005c-2006d}{2006a-2007b}$


Chứng minh rằng A là phân số tối giản.

04-07-2016 - 15:49

Cho phân số A=$\frac{m^3+3m^2+2m+5}{m(m+1)(m+2)+6}$;(m thuộc N)

a)Chứng minh rằng A là phân số tối giản.

b)Phân số A có biểu diễn thập phân là hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn? Vì sao?