Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Mr An

Đăng ký: 06-07-2016
Offline Đăng nhập: 04-05-2018 - 22:15
***--

#703989 Cm BĐT sau:

Gửi bởi Mr An trong 20-03-2018 - 15:22

Cho abc=1 . Chứng minh:

$\frac{ab}{a^2+b^2}+\frac{bc}{b^2+c^2}+\frac{ca}{c^2+a^2}\geq \frac{3}{2}$
#674921 giải phương trình: $8x^3+10x-17=8\sqrt[3]{-24x^2+30x-7}...

Gửi bởi Mr An trong 21-03-2017 - 08:55

giải phương trình: $8x^3+10x-17=8\sqrt[3]{-24x^2+30x-7}$
#674920 giải phương trình: $2cos4x+cos2x=1+\sqrt{3}sin2x$

Gửi bởi Mr An trong 21-03-2017 - 08:45

giải phương trình: $2cos4x+cos2x=1+\sqrt{3}sin2x$
#672642 Cho phương trình: $\frac{1}{2}cos4x+4\frac...

Gửi bởi Mr An trong 24-02-2017 - 21:24

Cho phương trình: $\frac{1}{2}cos4x+4\frac{tanx}{1+tan^{2}x}=m$

a, Giải phương trình m=1/2

b, Tìm m để phương trình có nghiệm x$\in (0;\frac{\pi }{4})$
#664272 Giải hệ: $\left\{\begin{matrix} x+y=cosx-...

Gửi bởi Mr An trong 09-12-2016 - 21:07

xet ham so f(t)=t-cos(t)   =>x=y;thay vao pt 2 giai x=3 ...

chưa hiểu lắm? :luoi  :luoi
#652196 Cho x, y, z >0. chứng minh rằng: $P= \frac{2xy}...

Gửi bởi Mr An trong 01-09-2016 - 09:05

Cho x, y, z >0. chứng minh rằng:

 

$P= \frac{2xy}{(z+x)(z+y)}+\frac{2yz}{(x+y)(x+z)}+\frac{3zx}{(y+z)(y+x)} \geq \frac{5}{3}$
#647395 Cho điểm M nằm trong tam giác ABC. Gọi H, I, K lần lượt là hình chiếu vuông g...

Gửi bởi Mr An trong 31-07-2016 - 21:04

Cho điểm M nằm trong tam giác ABC. Gọi H, I, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của M xuống các cạnh BC, CA, AB. Đường thẳng qua A vuông góc với KI cắt đường thăng qua C vuông góc HI tại N. Giả sử HIK = 900  Chứng minh rằng N là trực tâm của tam giác BHK